hurtownia wrocław

Akwa-Terma Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa


50-506 Wrocław
ul. Piękna 74
NIP 899-000-67-20


tel./fax 71 336-46-18
tel./fax 71 336-46-19
tel./fax 71 336-21-17
tel./fax 71 336-66-53
tel./fax 71 333-26-21
tel./fax 71 333-36-10


Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518684

Kapitał zakładowy 2.116.620 zł wpłacony w całości

Serdecznie zapraszamy do naszej hurtowni:
w godzinach od 7:00 - 17:00
w soboty od 8:00 - 13:00


Magazyn
Jarosław Urbański
Krzysztof Biłat
Mariusz Skiba
600 082 484
698 694 035
698 694 035


tel.: 71 336 66 53 wew. 27
magazyn@akwa-terma.com.pl
Dział handlowy
Jacek Hewak
Alicja Łuźniak
Małgorzata Kaczor
Mariusz Piecuła
Łukasz Topola
tel./fax 71 336-46-18
tel./fax 71 336-46-19
tel./fax 71 336-21-17
tel./fax 71 336-66-53
tel./fax 71 333-26-21
tel./fax 71 333-36-10
e-mail
600 082 485 e-mail
600 082 479 e-mail
602 716 471 e-mail
e-mail
Przedstawiciele handlowi
Jacek Mularczyk
Marcin Podsędek
609 826 740 e-mail
500 531 085 e-mail


Księgowość
Joanna Zalewska


Wiesława Załubska


71 336 66 53 wew. 28
e-mail

71 336 66 53 wew. 31
e-mail