Co oznaczają symbole na pompie Wilo?

Kategoria:

Pompę dobiera się na podstawie wysokości podnoszenia (H), wskaźnika wybranej stałej prędkości obrotowej oraz aktualnego poboru mocy w [W], na przemian z aktualnym przepływem w m³/h. Różnica ciśnień regulowana jest poprzez zmianę prędkości obrotowej pompy.

  • Wskaźnik wartości zadanej H wysokości podnoszenia (różnicy ciśnień) w [m].
  • Wskaźnik wybranej stałej prędkości obrotowej (c1 = I, c2 = II, c3 = III).
  • Wskaźnik aktualnego poboru mocy w [W], na przemian z aktualnym przepływem w m³/h.