Mieszadło zatapialne Wilo Flumen EXCEL-TRE 20 … 40

SKU: Flumen EXCEL-TRE 20 … 40 Kategoria:
Najskuteczniejsze rozwiązanie do opróżniania zbiorników retencyjnych wody deszczowej i studzienek pompowych.

Wilo-Flumen EXCEL to niezawodne rozwiązanie do opróżniania zbiorników retencyjnych wody deszczowej i studzienek pompowych. Wyróżnia się szybkoobrotowymi mieszadłami zatapialnymi wykonanymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej i zainstalowanymi blisko podłoża. Stale generują one wystarczające turbulencje, a tym samym niezawodnie zapobiegają osadzaniu się ciał stałych. Minimalizuje to również prace związane z czyszczeniem podczas opróżniania zbiorników retencyjnych wody deszczowej i studzienek pompowych. Nawet w okresach intensywnych opadów deszczu i dłuższego czasu pracy, Wilo-Flumen EXCEL charakteryzuje się niskim współczynnikiem zatykania i jest niezwykle niezawodny w działaniu. Nowe, precyzyjnie odlewane śmigła ze stali nierdzewnej zapobiegają prawie całkowitej kawitacji, dzięki czemu praca pompy jest zawsze gwarantowana.

Description

Odporność na zużycie

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz OPTI cechują się większą odpornością na zużycie, dzięki zastosowaniu śruby i łopat śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej o wyższej odporności na kawitację.

Odporność na zapychanie

Niska podatność na zapychanie oraz niezawodna praca dzięki zoptymalizowanej części hydraulicznej.

Konieczność czyszczenia zbiornika ograniczona do minimum

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI montowane blisko dna zbiornika ograniczają powstawanie osadów, co pozwala użytkownikowi zmniejszyć nakład pracy związany z czyszczeniem zbiorników.

 

Szeroki zakres zastosowania

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI przeznaczone są do wielu obszarów zastosowania, również tych wymagających długiego czasu pracy.

 

Niskie koszty energii

Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej oraz eksploatacji dzięki zastosowaniu silników klasy IE3 (standard w wersji EXCEL), zapewniających optymalny współczynnik ciągu (zgodnie z IEC TS 60034-30-2).

 

Dostosowanie do zmiennych warunków pracy

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występują zmienne warunki pracy.

 

Dlaczego Wilo-Flumen EXCEL?

W obiekcie referencyjnym w Szwajcarii mieszadła typoszeregu Flumen EXCEL pracują w układzie kaskadowych zbiorników retencyjnych wody deszczowej. Dobierając urządzenia do tego zastosowania, szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie wysokiej odporności na zapychanie, co jest niezwykle ważne dla zagwarantowania niezawodnej pracy całego systemu.

Mieszalo zatapialne Wilo Flumen EXCEL-TRE 20-40 zalety

 

Długi czas pracy

Rozwiązanie: Poza nowymi silnikami o wysokiej sprawności, istnieje możliwość zastosowania niezawodnych silników standardowych, szczególnie w przypadku mieszania substancji o wysokiej lepkości.

 

Mieszanie na dnie zbiornika

Rozwiązanie: Zoptymalizowane śmigło oraz uszczelnienie mechaniczne.

 

Niezakłócona praca, bez zapychania

Rozwiązanie: Zoptymalizowana część hydrauliczna zapewnia niezawodną pracę i minimalizuje ryzyko zapychania.

 

Czyszczenie

Rozwiązanie: Użytkownik odnosi korzyści wynikające ze zmniejszenia konieczności czyszczenia, ponieważ urządzenia zapobiegają tworzeniu się osadu na dnie zbiornika.

Wilo Sevio ELASTOX

Numeryczna symulacja mechaniki płynów – symulacja CFD

Optymalna praca instalacji z wykorzystaniem zaawansowanej wiedzy i nowoczesnych metod projektowania.

Wilo EMU TRE 326-3

 

Konfiguracja

Poprawny dobór oraz instalacja urządzeń zgodnie z wymaganiami systemu, w którym będą pracować stanowią podstawowy warunek wydajnej i niezawodnej pracy biologicznej oczyszczalni ścieków.

W fazie projektowania analizujemy nasze produkty pod względem optymalnego dopasowania do wymagań Twojej instalacji. Zaprocentuje to jej niezawodną pracą oraz niskim zużyciem energii.

Stosujemy wspomagane komputerowo, nowoczesne narzędzia i metody doboru.

Symulacja CFD (wymiarowanie metodą numerycznej symulacji mechaniki płynów) w celu doboru odpowiedniej technologii do Twojej instalacji.

Dokładna analiza warunków pracy instalacji pozwala odpowiednio wcześnie wykryć i wyeliminować jej słabe punkty oraz opracować projekt optymalizacji.

Wilo EMU TRE 312

 

Napowietrzanie

System napowietrzania o wysokiej sprawności energetycznej, wykorzystujący aeratory drobnopęcherzykowe, zapewnia optymalne zaopatrzenie w tlen.

 

Mieszadło

Mieszadła zatapialne Wilo zapewniają pracę bez gromadzenia się osadów i pełne wymieszanie osadu czynnego. Perfekcyjna konstrukcja, zgodna z wymaganiami technologii przepływu.

 

Instalacja

W fazie projektowania analizujemy nasze produkty pod względem optymalnego dopasowania do wymagań Twojej instalacji. Zaprocentuje to jej niezawodną pracą oraz niskim zużyciem energii.

Jaki jest dopuszczalny czas pracy mieszadła podczas opróżniania zbiornika?

Mieszadło może pracować tak długo, jak utrzymywany jest minimalny poziom zanurzenia wynoszący 30 centymetrów, tj. mieszadło pozostaje pod wodą. Ułatwia to niewielka średnica śmigła oraz instalacja blisko dna zbiornika.

 

Ile mieszadeł powinienem zastosować w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej?

Zespół specjalistów Wilo przeprowadzi kompleksową analizę i dobór urządzeń z uwzględnieniem Twoich wymagań.

 

Jakie dokumenty, dane oraz inne informacje będą niezbędne do przeprowadzenia doboru?

Otrzymasz od nas listę kontrolną wszystkich informacji, których będziemy potrzebować w procesie doboru.

 

Czy istnieje możliwość montażu mieszadeł Wilo-Flumen EXCEL w już istniejących instalacjach?

Zarówno mieszadła Wilo-Flumen EXCEL jak i Wilo-Flumen OPTI można zastosować w istniejącej instalacji. Istnieje również możliwość integracji z istniejącym systemem sterowania. Wymaga to konsultacji ze specjalistami Wilo, którzy opracują rozwiązanie dopasowane do specyfiki danej instalacji.

 

Do jakich zastosowań przeznaczone są mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI?

Zbiorniki retencyjne wody deszczowej

Pompownie

Zbiorniki magazynujące

Niewielkie reaktory biologiczne z osadem czynnym

Specjalne zbiorniki osadu

 

Czy dostępne są mieszadła w wersji o wysokiej sprawności energetycznej?

Wszystkie mieszadła typoszeregu Wilo-Flumen EXCEL spełniają wymagania klasy energetycznej IE3.

Rodzaj konstrukcji

Szybkobieżne mieszadło zatapialne z napędem bezpośrednim, w trybie pracy ciągłej lub przerywanej.

Zastosowanie

 • Zbiornik retencyjny
 • Studzienka odwadniająca
 • Zbiornik mieszający i wyrównawczy
 • Zastosowania specjalne

Ciecze

Do zawieszenia i homogenizacji w obszarach przemysłowych:

 • Wody procesowej
 • Ścieków z fekaliami
 • Wody zanieczyszczonej (z niewielką ilością piasku i żwiru)

Wyposażenie/funkcja

 • Termiczna kontrola silnika z czujnikiem bimetalowym
 • Silnik zatapialny IE3(w oparciu o IEC 60034-30)
 • Możliwa praca z przetwornicą częstotliwości

Oznaczenie typu

Przykład: Wilo-Flumen EXCEL-TRE 30.145-4/16Ex S17
Flumen Mieszadło zatapialne, poziome
EXCEL-TRE Typoszereg: Mieszadło z silnikiem asynchronicznym IE3
30 x10 = średnica znamionowa śmigła w mm
145 Prędkość znamionowa obrotowa śmigła w 1/min
4 Liczba biegunów
16 x10 = długość zestawu stojana w mm
Ex Certyfikat Ex
S17 Kod śmigła dla śmigła specjalnego (nie dotyczy śmigła standardowego)

Dane techniczne

 • Przyłącze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura przetłaczanej cieczy: 3 … 40 °C (37 … 104 °F)
 • Rodzaj pracy, zanurzony: S1
 • Stopień ochrony: IP68
 • Klasa izolacji: H
 • Maks. częstotliwość załączania: 15/h
 • Maks. głębokość zanurzenia: 20 m (66 ft)

Materiały

 • Korpus silnika: 1.4408 (ASTM A 351) lub EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
 • Korpus uszczelniający: 1.4408 (ASTM A 351)
 • Uszczelnienie:
  • Po stronie silnika: SiC/SiC lub NBR (Nitryl)
  • Po stronie medium: SiC/SiC
 • Śmigło: 1.4408 (ASTM A 351)

Konstrukcja

Śmigło

2- lub 3-łopatowe śmigło z materiału pełnego o średnicy nominalnej od 200 mm do 400 mm. Wolna od zanieczyszczeń geometria śmigła przez krawędź natarcia odchyloną do tyłu.

 

Silnik

Schłodzony na powierzchni silnik zatapialny w wersji na prąd trójfazowy z łożyskami tocznymi stale smarowanymi i wielkogabarytowymi. Uzwojenie silnika jest wyposażone w monitorowanie temperatury. Ciepło silnika jest oddawane bezpośrednio do otaczającego przetłaczanego medium przez korpus silnika. Kabel zasilający jest przystosowany do dużych obciążeń mechanicznych, wodoszczelny na całej długości w stosunku do przetłaczanego medium i odlany wodoszczelnie na całej długości. Standardowo kabel zasilający ma wolne końcówki kabla i długość 10 m (33 ft).

Silnik zatapialny spełnia klasę sprawności energetycznej IE3 (w oparciu o IEC 60034-30).

 

Uszczelnienie

Komora uszczelnienia o dużej pojemności z podwójnym uszczelnieniem wału. Komora uszczelnienia jest napełniona białym olejem i absorbuje wyciek uszczelnienia po stronie medium. Uszczelnienie po stronie medium to uszczelnienie mechaniczne, odporne na korozję i zużycie wykonane z węglika krzemu. Po stronie silnika odbywa się uszczelnienie mechaniczne z promieniowym pierścieniem uszczelniającym lub uszczelnieniem mechanicznym.

Zakres dostawy

 • Mieszadło zatapialne z zabudowanym śmigłem i kablem zasilającym
 • Zabudowane wyposażenie dodatkowe, w zależności od sposobu montażu
 • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

 • Konsola do montażu na ścianie i na podłożu
 • Maszt
 • Żurawik
 • Poler do zabezpieczenia liny podnoszącej
 • Ogranicznik zaciskowy
 • Dodatkowy odciąg linki
 • Zestawy do mocowania z prętem stalowym

Korzyści

 • Konieczność czyszczenia ograniczona do minimum, dzięki montażowi blisko podłoża, mieszadła zapobiegają powstawaniu osadów podczas opróżniania zbiorników
 • Niska podatność na zapychanie oraz niezawodna praca systemu, dzięki zoptymalizowanej części hydraulicznej
 • Niski stopień zużycia, dzięki zastosowaniu śruby śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej o wyższej odporności na kawitację
 • Szeroki zakres zastosowania, również w przypadku wydłużonego czasu pracy
 • Redukcja kosztów energii elektrycznej i eksploatacji dzięki zastosowaniu silników klasy IE3 zapewniających najlepszy współczynnik ciągu
 • Wyposażenie dodatkowe zapewnia wiele możliwości instalacyjnych

 

Lista dostępnych wariantów

Flumen EXCEL-TRE 20.145-4/13 S0 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-TRE 20.145-4/13 S7 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-TRE 30.95-6/16 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-TRE 30.145-4/12 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-TRE 30.145-4/16 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-TRE 30.145-4/24 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-TRE 40.95-6/24 20 m Na zapytanie

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Instrukcja montażu i obsługi (cyfrowa)
Broszura certyfikacyjna
Broszura certyfikacyjna Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG
Certyfikat REACH