Pompa dławnicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-D

SKU: Stratos GIGA 2.0-D Kategoria:
Inteligentna pompa dławnicowa do zastosowań HVAC w dużych budynkach.

Zastosowanie wysokowydajnej pompy Wilo-Stratos GIGA2.0-D jest zalecane wszędzie tam, gdzie duże ilości wody muszą być pompowane do dużych wysokości tłoczenia. Inteligentna pompa dławnicowa w wersji in-line oferuje wiele interfejsów do sterowania wieloma pompami, integrację z automatyką budynku, rejestrację danych roboczych i nowoczesne opcje dostępu mobilnego za pośrednictwem Wilo-Smart Connect. Technologia Green Button i duży wyświetlacz umożliwiają prostą, intuicyjną obsługę. Korzystanie z asystenta ustawień zapewnia optymalną kontrolę. Optymalna efektywność energetyczna całego systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 EC ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami sterowania. Innowacyjna technologia napędu w połączeniu ze sprawdzoną hydrauliką pompy zapewnia wysoką niezawodność.

Description

Korzyści

 • Lokalne nastawianie i obsługa za pomocą mobilnych urządzeń końcowych przez Bluetooth oraz możliwość zdalnego dostępu i sterowanie wieloma pompami dzięki połączenia w sieć za pośrednictwem Wilo Net.
 • Analogowe i cyfrowe interfejsy oferują wiele opcji, m. in. do włączenia w automatykę budynku
 • Optymalna regulacja za pomocą asystenta nastawiania, obsługiwanego według zastosowania
 • Przejrzysty wyświetlacz i technika zielonego pokrętła zapewnia prostą i intuicyjną obsługę
 • Znaczna przejrzystość danych eksploatacyjnych w zakresie analizy i optymalizacji pompy i całości systemu
 • Optymalna sprawność energetyczna całości systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami regulacji jak np. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation i T-const
 • Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy.

 

Rodzaj konstrukcji

Pompa podwójna Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu nastawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

 

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)
 • Obwód ciepła zdalnego

 

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Zbiornik buforowy chłodnictwa
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód zimna powrotnego
 • Obwód zimna zdalnego

 

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

 

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (n-const.))
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
 • Stała regulacja przepływu (Q-const.)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamiczne ustalanie sumy przepływu przez pompę zasilającą dla dostosowanego do potrzeb zasilania pomp wtórnych w rozdzielaczach
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID

Pompa dławnicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-D właściwości

 

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • Regulacja punktu błędnego (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika różnicy ciśnień wartości rzeczywistej)
 • Zmienne dostosowywanie stromości krzywej charakterystyki pompy Δp-v
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)

 

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji
 • Nastawienie odpowiednich parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy H i Q przy Δp-v
 • Korekta lepkości przetłaczanych mediów poprzez regulację lepkości i gęstości
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Blokada klawiszy do blokady nastawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej

 

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowana dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu pracy w zależności od rodzaju pracy
 • Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
 • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Stała rejestracja danych eksploatacyjnych
 • Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych

Pompa dławnicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-D wyświetlacz

 

Zewnętrzne wejścia i wyjścia sterujące oraz ich funkcje

 • 4x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000 (tylko w przypadku dwóch wejść analogowych)
  • Zastosowania: Czujnik różnicy ciśnień (standardowo szeregowo zabudowane w pompie), zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji (z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników dla np. temperatury, czujnika różnicy ciśnień dla regulacji punktu błędnego na oddalonych punktach w systemie lub wolny czujnik do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
  • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. Off
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (automatyka budynku wył.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
  • 2x wyjście przekaźnika:
  • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
  • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Wilo Net
  • Do zarządzania pompami podwójnymi 2 pomp pojedynczych, komunikacja pomiędzy kilkoma pompami (MultiFlow Adaptation) oraz dostęp zdalny za pośrednictwem Wilo-Smart Gateway

 

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Aktualny tryb regulacji
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Pobór mocy elektrycznej
  • Zużycie prądu
  • Temperatura przetłaczanej cieczy (jeżeli podłączono czujniki temperatury)
 • Wyświetlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej rodzinie charakterystyk
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Procedura aktualizacji oprogramowania
 • Status wyświetlacza „automatyka budynku – komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,…)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

 

Wymiana danych

 • Wilo-Smart Connect Moduł BT w zakresie dostawy pompy jako interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
  • Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
  • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
  • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

 

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)

 • Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

 

Wyposażenie

 • Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7
 • Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
 • Kołnierze PN 16 zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni
 • Obrotowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości (4,3 cala), z zielonym pokrętłem i 2 klawiszami
 • 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect zawarty w zakresie dostawy

Oznaczenie typu

Przykład Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/M-4,0-xx
Stratos GIGA Oznaczenie pompy
2.0 Druga generacja
-D Pompa podwójna Inline
65 Średnica nominalna kołnierza DN
1-37 Zakres wysokości podnoszenia [m]
M- Wariant zasilania elektrycznego 1~230 V
4,0 Moc znamionowa silnika w kW
-xx Wariant. np. -R1

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +140°C
 • Temperatura otoczenia do +50 °C
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Wariant M-: 1~220 V … 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
  • Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
  • Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C

Materiały

 • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik (w zależności od typu): PPS-GF40 (DN 32 … DN 100) lub EN-GJL-200 (DN 100 … DN 125)
 • Wał: 1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zamówienie

Konstrukcja

 • Pompa podwójna Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności

Wyposażenie dodatkowe

 • 3 konsole z materiałem do mocowania do montażu na fundamencie
 • Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
 • Przyrząd montażowy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworzniami montażowymi)
 • CIF-Modul PLR
 • Moduł CIF LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • Moduł CIF Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
  • Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Czujnik różnicy ciśnień 2 … 10 V
 • Czujnik różnicy ciśnień 4 … 20 mA
 • Czujnik temperatury PT1000 AA
 • Tuleje czujników do montażu czujników temperatury

Lista dostępnych wariantów

Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,37 kW 1 2207129 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,37 kW 1 2207189 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,37 kW 1 2207219 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,37 kW 1 2207159 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 3 2205607 I EUR 6.734,- 4062679109534
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 3 2205731 I EUR 6.299,- 4062679111230
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 3 2205793 I EUR 6.386,- 4062679112084
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/0,55-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 3 2205669 I EUR 6.822,- 4062679110387
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 1 2207128 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 1 2207188 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 1 2207218 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-13/M-0,55-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 1 2207158 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 3 2205606 I EUR 7.059,- 4062679109527
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 3 2205730 I EUR 6.624,- 4062679111223
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 3 2205792 I EUR 6.711,- 4062679112077
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 3 2205668 I EUR 7.146,- 4062679110370
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 1 2207127 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 1 2207187 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 1 2207217 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 1 2207157 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 3 2205605 I EUR 7.592,- 4062679109510
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 3 2205729 I EUR 7.157,- 4062679111216
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 3 2205791 I EUR 7.245,- 4062679112060
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/1,1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 3 2205667 I EUR 7.680,- 4062679110363
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 1 2207126 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 1 2207186 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 1 2207216 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-20/M-1,1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 1 2207156 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 3 2205604 I EUR 8.251,- 4062679109503
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 3 2205728 I EUR 7.816,- 4062679111209
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 3 2205790 I EUR 7.903,- 4062679112053
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/1,5-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 3 2205666 I EUR 8.339,- 4062679110356
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 1 2207125 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 1 2207185 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 1 2207215 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 32/1-25/M-1,5-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 1 2207155 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2207134 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2207194 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2207224 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,37-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2207164 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2205612 I EUR 6.963,- 4062679109572
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2205736 I EUR 6.528,- 4062679111278
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2205798 I EUR 6.615,- 4062679112121
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/0,55-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2205674 I EUR 7.050,- 4062679110424
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2207133 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2207193 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2207223 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-11/M-0,55-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2207163 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2205611 I EUR 7.568,- 4062679109565
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2205735 I EUR 7.133,- 4062679111261
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2205797 I EUR 7.220,- 4062679112114
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/0,75-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2205673 I EUR 7.655,- 4062679110417
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2207132 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2207192 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2207222 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-14/M-0,75-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2207162 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2205610 I EUR 8.226,- 4062679109558
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2205734 I EUR 7.791,- 4062679111254
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2205796 I EUR 7.878,- 4062679112107
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/1,1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2205672 I EUR 8.314,- 4062679110400
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2207131 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2207191 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2207221 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-19/M-1,1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2207161 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2205609 I EUR 8.942,- 4062679001135
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2205733 I EUR 8.507,- 4062679018898
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2205795 I EUR 8.595,- 4062679019130
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2205671 I EUR 9.030,- 4062679018652
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2207130 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2207190 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2207220 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/M-1,5-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2207160 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2 DN 40 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2205615 I EUR 10.141,- 4062679001159
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2205739 I EUR 9.706,- 4062679018911
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2205801 I EUR 9.794,- 4062679019154
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2205677 I EUR 10.229,- 4062679018676
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0 DN 40 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2205614 I EUR 11.015,- 4062679001142
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2205738 I EUR 10.579,- 4062679018904
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2205800 I EUR 10.667,- 4062679019147
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2205676 I EUR 11.102,- 4062679018669
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2207139 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2207199 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2207229 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,37-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2207169 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2205619 I EUR 7.148,- 4062679109619
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2205743 I EUR 6.713,- 4062679111315
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2205805 I EUR 6.800,- 4062679112169
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/0,55-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2205681 I EUR 7.235,- 4062679110462
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2207138 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2207198 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2207228 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-10/M-0,55-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2207168 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2205618 I EUR 7.696,- 4062679109602
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2205742 I EUR 7.261,- 4062679111308
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2205804 I EUR 7.349,- 4062679112152
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/0,75-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2205680 I EUR 7.784,- 4062679110455
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2207137 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2207197 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2207227 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-13/M-0,75-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2207167 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2205617 I EUR 8.360,- 4062679109596
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2205741 I EUR 7.925,- 4062679111292
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2205803 I EUR 8.012,- 4062679112145
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/1,1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2205679 I EUR 8.448,- 4062679110448
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2207136 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2207196 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2207226 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-17/M-1,1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2207166 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2205616 I EUR 9.717,- 4062679001166
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2205740 I EUR 9.282,- 4062679018928
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2205802 I EUR 9.369,- 4062679019161
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2205678 I EUR 9.804,- 4062679018683
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2207135 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2207195 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2207225 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/M-1,5-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2207165 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2 DN 50 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2205622 I EUR 10.607,- 4062679001180
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2205746 I EUR 10.172,- 4062679018942
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2205808 I EUR 10.260,- 4062679019185
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2205684 I EUR 10.695,- 4062679018706
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0 DN 50 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2205621 I EUR 12.137,- 4062679001173
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2205745 I EUR 11.660,- 4062679018935
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2205807 I EUR 11.756,- 4062679019178
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2205683 I EUR 12.233,- 4062679018690
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2207144 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2207204 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207234 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,37-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207174 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2205626 I EUR 7.691,- 4062679109657
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2205750 I EUR 7.256,- 4062679111353
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2205812 I EUR 7.344,- 4062679112206
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/0,55-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2205688 I EUR 7.779,- 4062679110509
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2207143 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2207203 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207233 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-7/M-0,55-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207173 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2205625 I EUR 8.060,- 4062679109640
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2205749 I EUR 7.625,- 4062679111346
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2205811 I EUR 7.712,- 4062679112190
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/0,75-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2205687 I EUR 8.147,- 4062679110493
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2207142 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2207202 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207232 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-9/M-0,75-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207172 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2205624 I EUR 8.685,- 4062679109633
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2205748 I EUR 8.250,- 4062679111339
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2205810 I EUR 8.337,- 4062679112183
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/1,1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2205686 I EUR 8.772,- 4062679110486
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2207141 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2207201 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207231 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-12/M-1,1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207171 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2205623 I EUR 9.562,- 4062679001197
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2205747 I EUR 9.127,- 4062679018959
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2205809 I EUR 9.214,- 4062679019192
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2205685 I EUR 9.649,- 4062679018713
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2207140 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2207200 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207230 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/M-1,5-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207170 I Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2 DN 65 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2205630 I EUR 10.237,- 4062679001227
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2205754 I EUR 9.802,- 4062679018980
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2205816 I EUR 9.890,- 4062679019222
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2205692 I EUR 10.325,- 4062679018744
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0 DN 65 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2205629 I EUR 12.287,- 4062679001210
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2205753 I EUR 11.852,- 4062679018973
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2205815 I EUR 11.939,- 4062679019215
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2205691 I EUR 12.375,- 4062679018737
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0 DN 65 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2205628 I EUR 13.032,- 4062679001203
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2205752 I EUR 12.597,- 4062679018966
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2205814 I EUR 12.684,- 4062679019208
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2205690 I EUR 13.120,- 4062679018720
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,37 kW 1 2207149 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,37 kW 1 2207209 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,37 kW 1 2207239 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,37-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,37 kW 1 2207179 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 3 2205634 J EUR 7.857,- 4062679109695
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 3 2205758 J EUR 7.422,- 4062679111391
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 3 2205820 J EUR 7.509,- 4062679112244
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/0,55-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 3 2205696 J EUR 7.944,- 4062679110547
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 1 2207148 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 1 2207208 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 1 2207238 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-6/M-0,55-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 1 2207178 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 3 2205633 J EUR 8.337,- 4062679109688
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 3 2205757 J EUR 7.902,- 4062679111384
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 3 2205819 J EUR 7.990,- 4062679112237
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/0,75-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 3 2205695 J EUR 8.425,- 4062679110530
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 1 2207147 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 1 2207207 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 1 2207237 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-8/M-0,75-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 1 2207177 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 3 2205632 J EUR 9.204,- 4062679109671
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 3 2205756 J EUR 8.769,- 4062679111377
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 3 2205818 J EUR 8.856,- 4062679112220
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/1,1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 3 2205694 J EUR 9.292,- 4062679110523
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 1 2207146 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 1 2207206 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 1 2207236 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-10/M-1,1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 1 2207176 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 3 2205631 J EUR 10.181,- 4062679001234
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 3 2205755 J EUR 9.746,- 4062679018997
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 3 2205817 J EUR 9.834,- 4062679019239
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 3 2205693 J EUR 10.269,- 4062679018751
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 1 2207145 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 1 2207205 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 1 2207235 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/M-1,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 1 2207175 J Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2 DN 80 AQ1EGG 360 mm 2,2 kW 3 2205640 K EUR 10.802,- 4062679001265
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 2,2 kW 3 2205764 K EUR 10.367,- 4062679019024
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 2,2 kW 3 2205826 K EUR 10.455,- 4062679019260
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 2,2 kW 3 2205702 K EUR 10.890,- 4062679018782
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0 DN 80 AQ1EGG 360 mm 3 kW 3 2205639 K EUR 12.290,- 4062679001258
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 3 kW 3 2205763 K EUR 11.855,- 4062679019017
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 3 kW 3 2205825 K EUR 11.942,- 4062679019253
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 3 kW 3 2205701 K EUR 12.378,- 4062679018775
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0 DN 80 AQ1EGG 360 mm 4 kW 3 2205638 K EUR 12.867,- 4062679001241
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 4 kW 3 2205762 K EUR 12.432,- 4062679019000
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 4 kW 3 2205824 K EUR 12.520,- 4062679019246
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 4 kW 3 2205700 K EUR 12.955,- 4062679018768
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 5,5 kW 3 2205637 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 5,5 kW 3 2205761 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 5,5 kW 3 2205823 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-35/5,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 5,5 kW 3 2205699 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 7,5 kW 3 2205636 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 7,5 kW 3 2205760 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 7,5 kW 3 2205822 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 80/1-43/7,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 7,5 kW 3 2205698 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 3 2205642 L EUR 9.694,- 4062679109732
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 3 2205766 L EUR 9.259,- 4062679111438
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 3 2205828 L EUR 9.346,- 4062679112282
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/1,1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 3 2205704 L EUR 9.781,- 4062679110585
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2 DN 100 AQ1EGG 500 mm 2,2 kW 3 2205660 M EUR 13.580,- 4062679001333
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 2,2 kW 3 2205784 M EUR 13.145,- 4062679019093
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 2,2 kW 3 2205846 M EUR 13.232,- 4062679019338
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 2,2 kW 3 2205722 M EUR 13.667,- 4062679018850
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 1 2207151 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 1 2207211 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 1 2207241 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/M-1,1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 1 2207181 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 3 2205641 L EUR 10.318,- 4062679001272
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 3 2205765 L EUR 9.882,- 4062679019031
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 3 2205827 L EUR 9.970,- 4062679019277
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 3 2205703 L EUR 10.405,- 4062679018799
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0 DN 100 AQ1EGG 500 mm 3 kW 3 2205659 M EUR 14.570,- 4062679001326
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 3 kW 3 2205783 M EUR 14.135,- 4062679019086
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 3 kW 3 2205845 M EUR 14.222,- 4062679019321
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 3 kW 3 2205721 M EUR 14.658,- 4062679018843
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 1 2207150 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 1 2207210 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 1 2207240 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/M-1,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 1 2207180 L Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0 DN 100 AQ1EGG 500 mm 4 kW 3 2205658 M EUR 15.410,- 4062679001319
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 4 kW 3 2205782 M EUR 14.975,- 4062679019079
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 4 kW 3 2205844 M EUR 15.062,- 4062679019314
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 4 kW 3 2205720 M EUR 15.497,- 4062679018836
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 5,5 kW 3 2205657 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 5,5 kW 3 2205781 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 5,5 kW 3 2205843 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 5,5 kW 3 2205719 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2 DN 100 AQ1EGG 450 mm 2,2 kW 3 2205650 K EUR 11.719,- 4062679001302
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 2,2 kW 3 2205774 K EUR 11.283,- 4062679019062
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 2,2 kW 3 2205836 K EUR 11.371,- 4062679019307
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 2,2 kW 3 2205712 K EUR 11.806,- 4062679018829
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 7,5 kW 3 2205656 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 7,5 kW 3 2205780 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 7,5 kW 3 2205842 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 7,5 kW 3 2205718 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0 DN 100 AQ1EGG 450 mm 3 kW 3 2205649 K EUR 12.641,- 4062679001296
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 3 kW 3 2205773 K EUR 12.206,- 4062679019055
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 3 kW 3 2205835 K EUR 12.294,- 4062679019291
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 3 kW 3 2205711 K EUR 12.729,- 4062679018812
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0 DN 100 AQ1EGG 450 mm 4 kW 3 2205648 K EUR 13.442,- 4062679001289
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 4 kW 3 2205772 K EUR 13.006,- 4062679019048
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 4 kW 3 2205834 K EUR 13.094,- 4062679019284
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 4 kW 3 2205710 K EUR 13.529,- 4062679018805
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 5,5 kW 3 2205647 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 5,5 kW 3 2205771 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 5,5 kW 3 2205833 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-30/5,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 5,5 kW 3 2205709 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 7,5 kW 3 2205646 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 7,5 kW 3 2205770 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 7,5 kW 3 2205832 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 100/1-38/7,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 7,5 kW 3 2205708 K Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2 DN 125 AQ1EGG 620 mm 2,2 kW 3 2205665 M EUR 16.970,- 4062679001364
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 2,2 kW 3 2205789 M EUR 16.494,- 4062679019123
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 2,2 kW 3 2205851 M EUR 16.589,- 4062679019369
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 2,2 kW 3 2205727 M EUR 17.066,- 4062679018881
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0 DN 125 AQ1EGG 620 mm 3 kW 3 2205664 M EUR 18.272,- 4062679001357
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 3 kW 3 2205788 M EUR 17.795,- 4062679019116
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 3 kW 3 2205850 M EUR 17.891,- 4062679019352
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 3 kW 3 2205726 M EUR 18.367,- 4062679018874
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0 DN 125 AQ1EGG 620 mm 4 kW 3 2205663 M EUR 19.190,- 4062679001340
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 4 kW 3 2205787 M EUR 18.714,- 4062679019109
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 4 kW 3 2205849 M EUR 18.809,- 4062679019345
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 4 kW 3 2205725 M EUR 19.286,- 4062679018867
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 5,5 kW 3 2205662 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 5,5 kW 3 2205786 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 5,5 kW 3 2205848 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 5,5 kW 3 2205724 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 7,5 kW 3 2205661 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 7,5 kW 3 2205785 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 7,5 kW 3 2205847 M Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 7,5 kW 3 2205723 M Na zapytanie

 

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat
Certyfikat REACH