Pompa recyrkulacyjna Wilo Flumen EXCEL-RZPE 20 … 40

SKU: Flumen EXCEL-RZPE 20 ... 40 Kategoria:
Niezawodny transport ścieków w oczyszczalni ścieków przy dużym przepływie i niskiej wysokości tłoczenia.

Wysokowydajna seria Wilo-Flumen EXCEL-RZPE zapewnia niezawodną i niezatykającą się pracę ciągłą podczas pompowania ścieków ze zbiornika nitryfikacji z powrotem do zbiornika denitryfikacji. Pompy recyrkulacyjne Wilo idealnie nadają się do pracy z regulacją prędkości obrotowej za pomocą przetwornicy częstotliwości, aby wspierać energooszczędne i wrażliwe na obciążenie sterowanie oczyszczalniami ścieków.

Description

Wyzwania w obszarze recyrkulacji medium w oczyszczalniach ścieków:

Kosztowna praca ciągła: 24 godziny na dobę, 365 dni w roku

Wysokie zużycie energii

Szybsze zużycie materiałów oraz wysokie koszty eksploatacyjne

Częste awarie powodowane przez medium zawierające ciała włókniste

Regulacja pracy w zależności od obciążenia

Typoszereg mieszadeł pompujących Wilo-Flumen OPTI-RZP oraz Wilo-Flumen EXCEL-RZPE znajdują zastosowanie w technologii biologicznego oczyszczania ścieków. W procesie denitryfikacji wyprzedzającej, jak również denitryfikacji kaskadowej, ścieki z etapu oczyszczania mechanicznego oraz osad czynny powrotny w pierwszej kolejności wpływają do zbiornika denitryfikacji, a następnie trafiają do zbiornika nitryfikacji.

To właśnie tutaj pompy recyrkulacyjne Wilo wydajnie i niezawodnie przetłaczają ścieki zawierające azotany ze zbiornika nitryfikacji do zbiornika denitryfikacji. Proces ten wymaga niezakłóconego transportu dużej objętości medium przy małej wysokości podnoszenia – również w przypadku pracy ciągłej. Typoszereg urządzeń Wilo-Flumen OPTI-RZP oraz Wilo-Flumen EXCEL-RZPE zapewniają niezawodny transport medium w oczyszczalniach ścieków.

Wilo Flumen EXCEL-RZPE 20-40 zalety

 

Wiedza i doświadczenie w projektowaniu systemów

W fazie projektowania analizujemy nasze produkty pod kątem optymalnego dopasowania do wymagań Państwa instalacji. Oznacza to, że rozwiązanie dobierane do potrzeb danego systemu uwzględnia różne średnice rur, natężenia przepływu, wysokości podnoszenia oraz parametry pracy zależne od obciążenia.

Niezawodna praca przy minimalnych wymaganiach energetycznych.

Wilo Flumen EXCEL-RZPE 20-40 konstrukcja

Akcesoria dopasowane do wymagań procesu. Maszty i żurawiki.

Właściwy dobór wyposażenia dodatkowego, które odpowiada potrzebom Państwa oczyszczalni ścieków zapewni bezpieczne posadowienie i instalację mieszadeł pompujących.

Maszty

optymalne posadowienie

zaawansowana technologia i materiały o wysokiej trwałości

Żurawiki

bezpieczna instalacja

zaawansowana technologia i materiały o wysokiej trwałości

komfortowe w użyciu dzięki łatwemu montażowi

redukcja kosztów eksploatacyjnych: możliwość łatwego wyciągnięcia urządzenia w celu konserwacji

Możliwość indywidualnego dopasowania do połączeń rurociągów tłocznych dzięki regulacji na korpusie

.Wilo Flumen EXCEL-RZPE 20-40 żurawik

Niezawodność procesu technologicznego dzięki adaptacji do zmiennych warunków w instalacji. Wilo-EFC: zewnętrzna przetwornica częstotliwości.

Godziny nocne, różne pory dnia, a także czynniki sezonowe np. okres wakacji sprawiają, że oczyszczalnie ścieków codziennie borykają się ze zmiennym natężeniem przepływu. W celu zwiększenia niezawodności procesu technologicznego, np. w okresie ulewnych opadów, pompy recyrkulacyjne Wilo-Flumen OPTI-RZP i Wilo-Flumen EXCEL-RZPE można doposażyć w przetwornicę częstotliwości Wilo-EFC, która umożliwia dostosowanie pracy do bieżącego zapotrzebowania i zmiennych warunków panujących w instalacji.

Wilo Flumen EXCEL-RZPE 20-40 zaczepy kołnierzowe

 

FAQ (często zadawane pytania)

1. W jakich przypadkach należy zastosować pompy recyrkulacyjne?
Pompy recyrkulacyjne należy stosować, gdy wymagane są niskie wysokości podnoszenia oraz duże natężenia przepływu w procesach biologicznego oczyszczania ścieków i recyrkulacji wewnętrznej w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

2. Czy dostępne są wersje urządzeń o wysokiej sprawności?
Tak, wszystkie pompy recyrkulacyjne Wilo-Flumen EXCEL-RZPE są w standardzie wyposażone w silniki klasy IE3.

3. Na jakich średnicach rurociągów tłocznych można stosować pompy recyrkulacyjne Wilo-Flumen OPTI-RZP oraz Wilo-Flumen EXCEL-RZPE?
Zakres średnic nominalnych obejmuje: DN 200/250/300/400/500/600/800 – zapewnia to wysoki poziom elastyczności montażu i ustawienia mieszadeł pompujących.

 

Korzyści

 • Niezawodna w działaniu praca ciągła dzięki mało blokującym się śmigłom i odpornemu na zablokowanie korpusowi hydraulicznemu.
 • Wysoka niezawodność pracy dzięki zastosowaniu precyzyjnie odlewanych śmigieł ze stali nierdzewnej
 • Redukcja kosztów energetycznych dzięki wysokiemu poziomowi sprawności pompy i seryjnie wyposażonemu silnikowi IE3
 • Konfiguracja specyficzna dla klienta uwzględniająca różne średnice rury i przepływy obrotowe
 • Łatwe dostosowanie do parametrów systemu dzięki pracy z przetwornicą częstotliwości
 • Łatwy montaż i demontaż, również przy napełnionym zbiorniku, dzięki masztowi i podłączeniu bez śrub
 • Łatwa wymiana dzięki adaptacji do istniejących instalacji

Rodzaj konstrukcji

Pompa recyrkulacyjna: Mieszadło zatapialne z napędem bezpośrednim z wbudowanym korpusem hydraulicznym.

Zastosowanie

 • Recyrkulacja między nitryfikacją a denitryfikacją w biologicznej oczyszczalni ścieków
 • Zwrot powrotu osadów czynnych, do zbiornika osadu czynnego albo do przetwarzania osadów
 • Cyrkulacja wody dla akwakultury (hodowla ryb)
 • Zastosowania specjalne

Ciecze

Do tłoczenia w warunkach komercyjnych:

 • Ścieków z fekaliami
 • Powrót osadów czynnych
 • Wody procesowej

Wyposażenie/funkcja

 • Termiczna kontrola silnika z czujnikiem bimetalowym
 • Silnik zatapialny IE3(w oparciu o IEC 60034-30)
 • Korpus hydrauliczny
 • Możliwa praca z przetwornicą częstotliwości

Oznaczenie typu

Przykład: Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 40-1.95-6/24Ex S8
Flumen Mieszadło zatapialne, poziome
EXCEL-RZPE Typoszereg: Pompa recyrkulacyjna z silnikiem asynchronicznym IE3
40 x10 = średnica znamionowa śmigła w mm
1 Prototyp
95 Prędkość znamionowa obrotowa śmigła w 1/min
6 Liczba biegunów
24 x10 = długość zestawu stojana w mm
Ex Certyfikat Ex
S8 Kod śmigła dla śmigła specjalnego (nie dotyczy śmigła standardowego)

Dane techniczne

 • Przyłącze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz
 • Temperatura przetłaczanej cieczy: 3 … 40 °C (37 … 104 °F)
 • Rodzaj pracy, zanurzony: S1
 • Stopień ochrony: IP68
 • Klasa izolacji: H
 • Maks. częstotliwość załączania: 15/h
 • Maks. głębokość zanurzenia: 20 m (66 ft)

Materiały

 • Korpus silnika: 1.4408 (ASTM A 351) lub EN-GJL-250 (ASTM A48 Class 35/40B)
 • Korpus uszczelniający: 1.4408 (ASTM A 351)
 • Uszczelnienie:
  • Po stronie silnika: SiC/SiC lub NBR (Nitryl)
  • Po stronie medium: SiC/SiC
 • Śmigło: 1.4408 (ASTM A 351)

Konstrukcja

Układ hydrauliczny

Śmigło z pełnego materiału z geometrią śmigła wolną od zanieczyszczeń. Odporny na zablokowanie korpus hydrauliczny z pazurem prowadzącym i dwoma pazurami kołnierzowymi. Pazur prowadzący zapewnia płynne funkcjonowanie podczas podnoszenia i opuszczania pompy recyrkulacyjnej. Pazury kołnierzowe są regulowane, zapewniają optymalne centrowanie na rurociągu tłocznym i stabilizują pompę recyrkulacyjną w przypadku wysokiego ciśnienia roboczego.

Alternatywna wersja z połączeniem kołnierzowym do bezpośredniego przykręcenia do rurociągu tłocznego.

 

Silnik

Schłodzony na powierzchni silnik zatapialny w wersji na prąd trójfazowy z łożyskami tocznymi stale smarowanymi i wielkogabarytowymi. Uzwojenie silnika jest wyposażone w monitorowanie temperatury. Ciepło silnika jest oddawane bezpośrednio do otaczającego przetłaczanego medium przez korpus silnika. Kabel zasilający jest przystosowany do dużych obciążeń mechanicznych, wodoszczelny na całej długości w stosunku do przetłaczanego medium i odlany wodoszczelnie na całej długości. Standardowo kabel zasilający ma wolne końcówki kabla i długość 10 m (33 ft).

Silnik zatapialny spełnia klasę sprawności energetycznej IE3 (w oparciu o IEC 60034-30).

 

Uszczelnienie

Komora uszczelnienia o dużej pojemności z podwójnym uszczelnieniem wału. Komora uszczelnienia jest napełniona białym olejem i absorbuje wyciek uszczelnienia po stronie medium. Uszczelnienie po stronie medium to uszczelnienie mechaniczne, odporne na korozję i zużycie wykonane z węglika krzemu. Po stronie silnika odbywa się uszczelnienie mechaniczne z promieniowym pierścieniem uszczelniającym lub uszczelnieniem mechanicznym.

Zakres dostawy

 • Pompa recyrkulacyjna z zabudowanym korpusem hydraulicznym i kablem zasilającym
 • Instrukcja montażu i obsługi

Wyposażenie dodatkowe

 • Maszt
 • Żurawik
 • Poler do zabezpieczenia liny podnoszącej
 • Dodatkowy odciąg linki
 • Zestawy do mocowania z prętem stalowym

Lista dostępnych wariantów

Flumen EXCEL-RZPE 20-1.145-4/13 S1 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-RZPE 20-1.145-4/13 S5 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-RZPE 25-3.95-6/16 S1 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-RZPE 25-3.145-4/24 S1 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-RZPE 30.95-6/16 S0 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-RZPE 30.95-6/24 S1 20 m Na zapytanie
Flumen EXCEL-RZPE 40-1.95-6/24 S8 20 m Na zapytanie

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1, 22, 28-1, 30-1, 40-1#Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20, 30, 40
Instrukcja montażu i obsługi Wilo-Flumen OPTI-RZP 20-1 … 40-1#Wilo-Flumen EXCEL-RZPE 20-1 … 40-1
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat REACH