Pompa zatapialna Wilo Rexa SOLID-Q

SKU: Rexa SOLID-Q Kategoria:
Wilo-Rexa SOLID-Q z Nexos Intelligence – inteligentne rozwiązanie systemowe dla inteligentnej przepompowni ścieków

Pompowanie nieoczyszczonych ścieków staje się coraz bardziej wymagające ze względu na rosnącą częstość występowania ciał stałych i materiałów włóknistych, co z kolei prowadzi do wzrostu kosztów operacyjnych. Nowy Wilo-Rexa SOLID-Q z Nexos Intelligence charakteryzuje się niezawodnością działania, efektywnością energetyczną i najwyższym poziomem cyfrowej sieci. Inteligentna kombinacja zapewniająca efektywność kosztową w połączeniu z dodatkową wygodą w codziennej pracy.

Description

Korzyści

 • Wysoka niezawodność pracy oraz niższe koszty prac serwisowych, w szczególności w przypadku przetłaczania ścieków nieoczyszczonych, dzięki funkcji automatycznego samooczyszczania
 • Niższe koszty energii elektrycznej, dzięki wysokowydajnej hydraulice oraz silnikom o najwyższej sprawności w klasie do IE5 (zgodnie z IEC TS 60034-30-2), zarówno w ustawieniu mokrym jak i suchym
 • Ochrona przed korozją zapewniona przez opcjonalną powłokę Ceram przeznaczoną do medium agresywnego
 • Cyfrowy interfejs danych DDI (ang. Digital Data Interface), funkcja monitorowania drgań, cyfrowy rejestr danych, serwer www oraz cyfrowa tabliczka znamionowa, pozwalają komfortowo monitorować oraz zarządzać pracą pomp
 • Wdrożenie inteligentnego systemu sterowania Nexos Intelligence umożliwia optymalizację pracy pomp i całej pompowni

Woda 4.0

 •  Woda 4.0 to słowo-klucz łączące w sobie inteligentne, połączone ze sobą systemy i technologie, czyli czwarty poziom rewolucji przemysłowej mającej miejsce w sektorze techniki wodno-ściekowej
 •  Woda 4.0 kładzie nacisk na cyfryzację oraz automatyzację
 •  Cel: Stworzenie infrastruktury przyszłości, w której odbiorcy wody i inteligentne urządzenia współpracują ze sobą w trosce o środowisko i jego zasoby
 •  Przejrzystość i rozsądne wykorzystanie zasobów wody zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem

Właśnie dlatego Wilo-Rexa SOLID-Q jest częścią rewolucji Woda 4.0

 •  Komunikacja, wymiana oraz analizowanie danych to kluczowe elementy rewolucji Woda 4.0.
 •  Niezawodność, wydajność oraz nowoczesne technologie cyfrowe są obecnie najważniejszymi aspektami w pracy pompowni ścieków.
 •  Zintegrowany system sterowania Nexos Intelligence, czerpiący ze zdobyczy cyfryzacji i automatyzacji, rozpoznaje przypadki zapychania oraz automatycznie uruchamia cykle płuczące.
 •  Wilo-Rexa SOLID-Q ze zintegrowanym systemem sterowania Nexos Intelligence łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w obszarze hydrauliki, silników i elektryki z inteligentnym oprogramowaniem sterującym.
 •  Charakteryzuje się niezawodną pracą, wysoką sprawnością energetyczną oraz zaawansowaną technologią komunikacji z wykorzystaniem sieci cyfrowej.
 •  Łączność z siecią za pomocą zintegrowanego interfejsu Ethernet z wykorzystaniem standardowych protokołów sieciowych oraz zarządzanie poprzez serwer www.
 •  Zdalny monitoring oraz dokumentacja danych o pracy pomp, pracach serwisowych oraz danych pomiarowych z czujników możliwe dzięki zastosowaniu cyfrowego interfejsu danych DDI (ang. Digital Data Interface).
 •  Możliwość zarządzania pompownią ścieków wyposażoną nawet w 4 pompy w układzie nadrzędna/podrzędna z automatyczną redukcją strat wynikających z występowania tarcia w rurociągach pozwala na zoptymalizowane energetycznie zarządzanie pracą pomp. Dzięki interfejsowi Ethernet, po raz pierwszy zastosowanemu w pompie do ścieków, system może komunikować się z pozostałymi komponentami inteligentnej pompowni oraz przekazywać dane do innego systemu sterowania lub chmury, gdzie możliwa jest ich dalsza analiza.

Pompa Wilo Rexa Solid q system sterowania

Odkryj zalety Wilo-Rexa SOLID-Q

 •  Kompletny zestaw innowacyjnych czujników do monitorowania warunków pracy oraz wczesnego wykrywania awarii
 •  Samoczyszcząca część hydrauliczna SOLID-Q o wysokiej sprawności
 •  Zintegrowany system sterowania Nexos Intelligence z funkcją monitorowania drgań
 •  Silnik o najwyższej sprawności w klasie IE5* (*zgodnie z IEC TS 60034-30-2)
 •  Monitorowanie temperatury silnika
 •  Monitorowanie temperatury łożysk
 •  Zintegrowana funkcja wykrywania wycieków

Bezpieczeństwo danych wrażliwych w sieciach inteligentnych jest zawsze sprawą priorytetową.

 •  Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence jest pompą zapewniającą wysoki stopień bezpieczeństwa danych.
 •  Operator może sam decydować, które dane będą przesyłane, mając pełną kontrolę nad systemem.
 •  Dzięki standardowemu interfejsowi sieciowemu i dostępnym akcesoriom, system oferuje szereg nowoczesnych możliwości komunikacyjnych, od lokalnej komunikacji na poziomie pompowni, poprzez zewnętrzny dostęp przez VPN, aż po komunikację z chmurą – zawsze z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Nexos LPI dla systemów ze sterownikiem zewnętrznym.

 •  Każda pompa posiada swój własny, dedykowany interfejs www
 •  Określanie punktu pracy za pomocą zewnętrznego sterownika PLC
 •  Praca pomp jest automatycznie dostosowywana do zadanego ciśnienia i przepływu
 •  System sterowania każdej z pomp steruje własną przetwornicą częstotliwości oraz modułami I/O
 •  Rozwiązanie odpowiednie w przypadku modernizacji pompowni, kompatybilne z zewnętrznymi sterownikami PLC
 •  Niezależna praca każdej z pomp
 •  Łatwa integracja

Pompa Wilo Rexa Solid-q nexos LPI dla systemów ze sterownikiem zewnętrznym

Nexos LSI dla systemów bez sterownika zewnętrznego

 •  Punkt pracy określany przez system Nexos.
 •  Pompa nadrzędna steruje pracą nawet trzech dodatkowych pomp.
 •  System sterowania każdej z pomp steruje własną przetwornicą częstotliwości.
 •  Jeden nadrzędny interfejs sieciowy oraz indywidualne interfejsy.
 •  Brak konieczności stosowania zewnętrznego sterownika PLC.
 •  W pełni automatyczne tryby.

Pompa Wilo Rexa Solid-q nexos LPI dla systemów bez sterownika zewnętrznego

Informacje i wskazówki

DLA PROJEKTANTÓW

Modernizacja czy nowy projekt? Integracja z istniejącym systemem sterowania? Każdy scenariusz jest dzisiaj możliwy.
Pompę Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence można zastosować na różnych etapach inwestycji, zarówno w przypadku modernizacji jak i nowych projektów, dzięki czemu idealnie spełnia ona wszelkie wymagania dotyczące obszaru zastosowania. Niezależnie od rodzaju projektu oraz jego zakresu, każdy system można łatwo zintegrować z rozwiązaniem Wilo: Nexos LPI pozwala na integrację systemów już posiadających swoje sterowniki zewnętrzne, a Nexos LSI umożliwi pełną, bezpośrednią kontrolę. Niezależnie od rodzaju projektu, odpowiednie rozwiązanie jest zawsze pod ręką.

Niezmiennie dobry wybór
Pompa Wilo-Rexa SOLID-Q posiada regulację prędkości obrotowej. Oznacza to, że praca wirników nie jest dostosowywana do punktu pracy mechanicznie. Dzięki temu, sprawność hydrauliczna pozostaje praktycznie niezmienna, niezależnie od punktu pracy, a system jest nadal wysoce elastyczny. W przeciwieństwie do wirników toczonych,niezawodność pracyjest zachowana. Nawet, gdy dokładny punkt pracy nie jest znany, system zawsze stanie na wysokości zadania.

Pompa odpowiednia dla projektów modernizacji
W porównaniu do pompy z wirnikiem Vortex, wysoka sprawność zarówno części hydraulicznej jak i silnika to także o wiele wyższa sprawność całego systemu, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy. Na sprawność energetyczną wpływ mają również zastosowane układy elektroniczne, jeszcze czystsza część hydrauliczna dzięki cyklom automatycznego oczyszczania, a także inteligentny system sterowania Nexos w wersji LSI. W przypadku projektów mających na celu modernizację z naciskiem na sprawność energetyczną, jest to optymalne i kompleksowe rozwiązanie.

Projektowanie staje się prostsze
System sterowania w wersji LSI dla projektów modernizacji pompowni zapewnia sterowanie redundantnym układem wielopompowym. Nie ma potrzeby projektowania zewnętrznego sterownika PLC. Dzięki temu, zwiększasz poziom bezpieczeństwa pracy dla swoich Klientów, gdyż każda z pomp wyposażona jest w system, który w razie potrzeby automatycznie przełącza się z jednego systemu sterowania na inny. Uproszczone projektowanie i zwiększony poziom bezpieczeństwa pracy pompowni – to wyjątkowo dobre połączenie!

Oszczędność energii
Inteligentny system sterowania Nexos w wersji LSI to także dostęp do automatycznego programu zarządzania sprawnością energetyczną pomp. Sterownik (HE) zapewnia optymalną prędkość obrotową pomp pod względem zużycia energii. Zmniejszenie strat wynikających z tarcia występującego w rurociągach przyczynia się do kolejnych oszczędności, wynoszących nawet 20%. Z przyjemnością dokonamy obliczeń rzeczywistych oszczędności dla Twojego projektu.

DLA OPERATORÓW

Zawsze pod kontrolą
Dzięki Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence, masz zawsze wszystko pod kontrolą. Po raz pierwszy zatapialna pompa do ścieków posiada zintegrowany interfejs Ethernet oraz w pełni graficzny interfejs użytkownika dostępny za pośrednictwem serwera www. Umożliwia to podgląd wszystkich danych i parametrów mierzonych przez czujniki, a także czas pracy i informacje z tabliczki znamionowej. System pozwala również na wyświetlenie w formie graficznej danych z dodanego czujnika zewnętrznego, a także dane ze zintegrowanego czujnika drgań, dostarczając komplet informacji niezbędnych do diagnozy stanu pompowni. Intuicyjne menu z podpowiedziami tekstowymi pozwala łatwo nawigować pomiędzy wszystkimi funkcjami sterowania pompami, za pomocą ekranu dotykowego lub z poziomu komputera, zarówno na miejscu jak i zdalnie.

System gotowy na wyzwania przyszłości
Chcesz zmodernizować pompownię, zwiększyć niezawodność pracy, poprawić sprawność energetyczną oraz wykorzystać najnowsze technologie sterowania? Jako kompleksowy system, Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence oferuje wszystkie powyższe zalety w jednym, gotowym rozwiązaniu produktowym. Modernizacja pompowni stała się prostsza niż kiedykolwiek.Prosta integracja danych z systemem sterowania
Pompa Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence oferuje niespotykaną w swojej klasie technologię czujników – czujnik wycieku, czujniki temperatury uzwojeń i łożysk, czy zintegrowany czujnik drań. Dane można łatwo przeglądać oraz analizować za pomocą graficznego interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Ethernet oraz zastosowaniu standardowych protokołów komunikacyjnych, integracja danych z własnym systemem sterowania lub chmurą jest niezwykle łatwa. Wyeliminowano tym samym konieczność podłączania każdego z czujników osobnym przewodem.

Redukcja kosztów eksploatacyjnych
Rexa SOLID-Q z Nexos Intelligence, jako rozwiązanie systemowe, zapewnia wyjątkowo niskie koszty eksploatacji. Dzięki wysokiej sprawności systemu oraz opcjonalnemu zarządzaniu sprawnością energetyczną, oszczędność kosztów energii jest wyższa w porównaniu do podobnego systemu konwencjonalnego. Niespotykanie wysoka niezawodność pracy przyczynia się do znacznej redukcji kosztów konserwacji i napraw. Zintegrowana funkcja wykrywania przypadków zapychania oraz cykle automatycznego płukania przekładają się na niższą awaryjność, a dzięki automatycznemu oczyszczaniu, pompa znacznie częściej pracuje z zachowaniem właściwej sprawności hydraulicznej niż inne systemy pompowe.

DLA PROJEKTANTÓW I PRACOWNIKÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ

Łatwe uruchomienie
Uruchomienie pompy Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence jest niezwykle łatwe dzięki zintegrowanemu interfejsowi Ethernet oraz zastosowaniu standardowych protokołów komunikacyjnych. Eliminuje to konieczność podłączania każdego czujnika osobno, ponieważ sygnały czujników przesyłane są cyfrowo za pośrednictwem przewodu komunikacyjnego. W ten sposób komponentom nadawane są adresy IP. Pozostałe czynności konfiguracyjne przeprowadzane są za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika w przeglądarce www, w tym pracochłonna parametryzacja przetwornicy częstotliwości.

Monitorowanie nigdy nie było prostsze
Pompa Wilo-Rexa SOLID-Q z systemem sterowania Nexos Intelligence oferuje niespotykaną w swojej klasie technologię czujników – czujnik wycieku, czujniki temperatury uzwojeń i łożysk, czy zintegrowany czujnik drgań. Dane można łatwo przeglądać oraz analizować za pomocą graficznego interfejsu użytkownika w przeglądarce internetowej. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Ethernet oraz zastosowaniu standardowych protokołów komunikacyjnych, można łatwo połączyć system z innymi komponentami oraz zintegrować dane z własnym systemem sterowania lub chmurą. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość przeprowadzania analiz również zdalnie, co ułatwia monitorowanie pracy i czynności serwisowe.

Wszystkie dane w jednym miejscu – cyfrowy rejestr prac serwisowych
Poza funkcjami sterowania i monitorowania, serwer www będący częścią systemu sterowania pompy Wilo-Rexa SOLID-Q oferuje również zintegrowany rejestr prac instalacyjnych i serwisowych, umożliwiający wprowadzenie wszystkich ważnych wydarzeń, a nawet zdjęć i filmów. Dzięki temu, cała historia prowadzonych prac zapisana jest przejrzyście w jednym miejscu i jest szybko dostępna zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba.

FAQ

Czy to rozwiązanie jest kompatybilne z systemem, który już posiadamy?

Nowy system jest zgodny pod względem mechanicznym z systemem zawiesia Wilo. Dzięki zastosowaniu interfejsu Ethernet z Modbus TCP lub OPC UA oraz przewodu komunikacyjnego kompatybilnego z popularnymi standardami, zagwarantowany jest wysoki poziom zgodności. Jeśli istniejący system nie jest wyposażony w interfejs Ethernet, istnieje możliwość sterowania za pomocą wejść analogowych lub cyfrowych na przetwornicy częstotliwości lub innego zewnętrznego modułu I/O.

Czy naprawdę potrzebujemy przetwornicy częstotliwości?

Tak, silnik z magnesami trwałymi (który można rozpoznać po oznaczeniu P4 lub P5) wymaga zastosowania przetwornicy częstotliwości dla każdej z pomp. Ponadto, przetwornica częstotliwości jest niezbędna, aby w pełni wykorzystać potencjał inteligentnych funkcji sterowania systemu Nexos Intelligence.

Czy potrzebne będą dodatkowe, zewnętrzne komponenty dla systemu sterowania?

W zależności od rodzaju inwestycji (nowa lub modernizacja) oraz oczekiwanej funkcjonalności, możliwe jest zastosowanie zewnętrznych komponentów, np. modułów I/O czy sond poziomu. System sterowania można rozwijać na wiele sposobów, integrując różne dodatkowe moduły w zależności od preferencji co do zakresu monitorowania i sterowania.

Czy istnieje możliwość podłączenia systemu do posiadanej obecnie technologii sterowania?

Tak, istnieje możliwość podłączenia systemu do innego systemu sterowania opartego na protokole IP za pomocą przewodu komunikacyjnego, wykorzystując protokół sieciowy Modbus TCP lub OPC UA. Można również podłączyć system do starszej technologii za pośrednictwem konwerterów magistrali lub modułów I/O z wyjściami przekaźnikowymi.

Czy niezbędne jest podłączenie systemu do chmury?

Nie. System jest zaprojektowany do pracy w sieci lokalnej i nie wymaga nawiązywania połączenia zewnętrznego. Istnieje jednak możliwość monitorowania i zdalnej obsługi systemu poprzez połączenie VPN lub chmurę.

Jaki poziom zabezpieczeń teleinformatycznych zastosowano w systemie?

Zasadniczo, system nie zezwala na dokonywanie jakichkolwiek zmian parametrów bez uprzedniego uwierzytelnienia hasłem. Na wypadek ewentualnych problemów z aktualizacją oprogramowania, w module elektronicznym należy utworzyć drugą partycję systemową, dzięki czemu zapewniona będzie ciągłość działania systemu. Nawet w przypadku poważnego uszkodzenia modułu elektronicznego, możliwa jest praca w trybie awaryjnym przez przetwornicę częstotliwości, również w środowisku zagrożonym wybuchem, dzięki niezależnemu wyłącznikowi temperaturowemu.

Czy uruchomienie systemu tak bogato wyposażonego w układy elektroniczne jest pracochłonne?

Jest to łatwiejsze niż w innych systemach sterowania. Wystarczy przypisać adresy IP oraz, jeśli to konieczne, wprowadzić wartości zadane dla kontroli poziomu. Parametryzacja przetwornicy częstotliwości odbywa się w pełni automatycznie po naciśnięciu tylko jednego przycisku. Niemniej jednak, istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia nastaw – wszystkie parametry pracy systemu można dostosować indywidualnie.

Co należy zrobić, jeśli warunki, w jakich pompa pracuje ulegną zmianie?

Punkt pracy pompy Wilo-Rexa SOLID-Q z Nexos Intelligence ustawiony jest powyżej prędkości obrotowej, co zapewnia elastyczność pracy bez potrzeby wymiany wirnika, nawet w przypadku dużej zmienności warunków pracy. System można również dostosować do nowych warunków poprzez aktualizację oprogramowania – funkcjonalność systemu zostanie dostosowana do bieżących wymagań.

Rodzaj konstrukcji

Pompa zatapialna do ścieków z aktywnym systemem chłodzenia i bez niego, do tłoczenia ścieków nieoczyszczonych, do pracy ciągłej, do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho

Zastosowanie

Tłoczenie

 • ścieków nieoczyszczonych z fekaliami i składników długowłóknistych
 • Ścieków z fekaliami
 • Wody procesowej

Wyposażenie/funkcja

 • Silnik chłodzony powierzchniowo lub silnik z funkcją samochłodzącą z aktywnym układem chłodzenia
 • Silniki asynchroniczne do klasy sprawności IE3
 • Silniki z magnesami trwałymi do klasy sprawności IE5
 • Wodoszczelny na całej długości wpust na kabel

Oznaczenie typu

Przykład: Wilo-Rexa SOLID-Q15-98A + FKT 20.2M-4/32GX-P4
Układ hydrauliczny: SOLID-Q15-98A
SOLID Pompa zatapialna do ścieków, z hydrauliką SOLID
15 x10 = średnica nominalna przyłącza ciśnieniowego np. DN 150
98 Wskaźnik wydajności
A Stosowane materiały

 • A = standard
 • B = ochrona antykorozyjna 1
 • D = ochrona przed abrazją 1
T Wirnik SOLID

 • T = zamknięty wirnik dwukanałowy
 • G = półotwarty wirnik jednokanałowy
 • Q = półotwarty wirnik dwukanałowy
Silnik: FKT 20.2M-4/32GX-P4
FKT Typ silnika:

T = silnik chłodzony powierzchniowo bez układu chłodzenia

FK, FKT, HC = silnik z funkcją samochłodzącą z aktywnym układem chłodzenia

20 Wielkość
2 Cyfra rozróżniająca
M Wersja z wałem

M = wersja standardowa

L = wersja wzmocniona

4 Liczba biegunów
32 x10 = długość zestawu w [mm]
G Wersja uszczelnienia:

G = dwa oddzielne uszczelnienia mechaniczne

K = uszczelnienie pakietowe za pomocą dwóch uszczelnień mechanicznych

X Certyfikat Ex
P4 Rodzaj silnika

 • E = silnik asynchroniczny
 • P = silnik z magnesami trwałymi
 • 4 = klasa IE (w oparciu o ISO 60034-30)

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 3~400 V, 50 Hz
 • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
 • Rodzaj pracy – wynurzony: S1 (silnik FK, FKT, HC) lub S2 (silnik T, w zależności od mocy)
 • Stopień ochrony: IP68
 • Temperatura mediów: od 3 do 40 °C, wyższe temperatury na zapytanie
 • Swobodny przelot kuli:
  • Wirnik T: 78×105…150×150 mm
  • Wirnik G: 80 lub 90 mm
  • Wirnik Q: 78 mm
 • Max. głębokość zanurzenia: 20 m

Materiały

 • Części korpusu: EN-GJL-250 lub EN-GJS-500-7
 • Wirnik: EN-GJL-250 lub EN-GJS-500-7
 • Uszczelnienia statyczne: FPM
 • Uszczelnienie po stronie pompy: SiC/SiC
 • Uszczelnienie po stronie silnika: FPM, węgiel /ceramika lub SiC/SiC
 • Wał: Stal nierdzewna 1.4021

Konstrukcja

Pompa zatapialna do ścieków jako zatapialne urządzenie blokowe do ustawienia mokrego i suchego, stacjonarnego lub przenośnego. Ustawienie przenośne jest możliwe w zależności od typu.

 

Układ hydrauliczny

Odpływ po stronie tłocznej jest wykonany w formie poziomych połączeń kołnierzowych. Maksymalnie dopuszczalna ilość substancji suchej wynosi max. 8%. Stosowane są następujące rodzaje wirników:

 • T = zamknięty wirnik dwukanałowy
 • G = półotwarty wirnik jednokanałowy
 • Q = półotwarty wirnik dwukanałowy

 

W przypadku wirnika SOLID-G- i SOLID-Q szczelina między króćcem ssawnym a wirnikiem podlega regulacji. Gwarantuje to niezmienną efektywność pracy hydrauliki.

 

Silnik

Funkcje napędu pełnią silniki zatapialne z pasywnym i aktywnym układem chłodzenia:

 • Silniki T (silniki chłodzone powierzchniowo) mają pasywny układ chłodzenia. Ciepło odpadowe jest oddawane poprzez części korpusu bezpośrednio do opływającego je medium. Dlatego silniki mogą być stosowane w zanurzeniu w trybie pracy ciągłej (S1) i w wynurzeniu, zależnie od mocy, w trybie pracy krótkotrwałej (S2)
 • Silniki FK, FKT i HC to silniki samochłodzące, wyposażone w aktywny układ chłodzenia. Ciepło odpadowa jest odprowadzane przez środek chłodzący (olej biały lub mieszanina wody i glikolu) do zintegrowanego wymiennika ciepła, który oddaje ciepło do przetłaczanego medium. Dlatego silniki te są przystosowane do pracy ciągłej (S1) w zanurzeniu i wynurzeniu.

 

Wszystkie silniki są wyposażone w uszczelnienie komory zapewniające ochronę silnika przed napływem medium. Uszczelnienie jest dostępne z zewnątrz i opcjonalnie może być monitorowane za pomocą elektrody komory uszczelnienia. Wszystkie zastosowane media są biologicznie degradowalne i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

 

Ponadto w zależności od mocy dostępne są także wysokosprawne silniki:

  • Silniki asynchroniczne w klasie sprawności IE3*
  • Silniki z magnesami trwałymi w klasie sprawności IE4/5*

* (IE3/4 = w oparciu o IEC 60034-30, IE5 = w oparciu o IEC TS 60034-30-2)

 

Wpust na kabel silników jest wodoszczelny na całej długości, długość kabla jest dobierana indywidualnie

 

Uszczelnienie

W zależności od typu silnika dostępne są następujące wersje uszczelnienia po stronie medium oraz po stronie silnika:

 • Wersja G: dwa niezależnie działające uszczelnienia mechaniczne.
 • Wersja K: Uszczelnienie pakietowe z dwoma niezależnie działającymi uszczelnieniami mechanicznymi.

Zakres dostawy

 • Pompa zatapialna do ścieków
 • kabla zasilającego z wolną końcówką
 • Zamontowane wyposażenie dodatkowe
 • Podręcznik eksploatacji i konserwacji

Wyposażenie dodatkowe

 • Łańcuchy
 • Stopa sprzęgająca lub stopa pompy
 • Zestawy mocujące z prętami stalowymi
 • Urządzenia sterujące, przekaźniki i wtyczki

Uruchomienie

Praca w ustawieniu mokrym z wynurzonym silnikiem:

W przypadku silników samochłodzących (silniki FK, FKT, HC) dozwolone jest ich wynurzenie

 

W silnikach z chłodzeniem powierzchniowym (silnik T) wymiana silnika jest dozwolona w krótkim okresie (tryb S2) w zależności od mocy. Maksymalny okres pracy z wynurzonym silnikiem jest uzależniony od temperatury przetłaczanego medium i otoczenia. Dokładne dane dotyczące rodzaju i czasu pracy (np. S2-15) są podane na tabliczce znamionowej danej pompy!

 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem:

Korpus hydrauliczny musi być zawsze zanurzony. W przypadku wahań poziomu wody wyłączenie automatyczne musi nastąpić tuż po osiągnięciu minimalnego poziomu wody. Informacje na ten temat są podane na rysunkach wymiarowych.

 

Montaż poziomy:

Montaż poziomy nie jest możliwy w przypadku tych urządzeń!

 

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID
Instrukcja montażu i obsługi Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID
Instrukcja montażu i obsługi Wilo DDI-I
Instrukcja montażu i obsługi Commissioning protocol Wilo DDI
Broszura certyfikacyjna Wilo T motor + EMU FA#Wilo T motor + Rexa SUPRA#Wilo T motor + Rexa SOLID
Broszura certyfikacyjna Wilo FKT motor + EMU FA#Wilo FKT motor + Rexa SUPRA#Wilo FKT motor + Rexa SOLID
Certyfikat REACH