Kanalizacja wewnętrzna PP-HT AMAXPRO

Czwornik kanalizacja

System rur i kształtek AMAXPRO jest przeznaczony do bezpiecznego i bezwonnego odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z budynku.

System kanalizacji wewnętrznej AMAXPRO cechuje: podwyższona sztywność obwodowa, mechaniczna odporność, wzmocnienie związkami mineralnymi, trwały montaż i użytkowanie poniżej -10ºC, bezpieczny transport gorących ścieków +90ºC (chwilowy nawet do +95ºC), magazynowanie w warunkach zimowych, biała warstwa wewnętrzna co umożliwia szybką inspekcję w razie zatorów, znacznik dylatacji (10 mm) połączenia kielichowego, kompensacja wydłużeń liniowych rurociągu, miarka docięcia montażowego odcinka rurociągu.

Pliki do pobrania:

Rura do kanalizacji firmy Nicoll
Kolano do kanalizacji firmy Nicoll