Rury miedziane

Rury miedziane

Wiele zalet, które posiadają rury i kształtki wykonane z miedzi powoduje ich wszechstronne zastosowanie w budownictwie i innych dziedzinach. 

Rury i kształtki miedziane stosowane są powszechnie w:

 • instalacjach wodociągowych,
 • instalacjach ogrzewczych,
 • instalacjach gazowych,
 • instalacjach gazów medycznych,
 • instalacjach chłodniczych i klimatyzacji,
 • instalacjach sprężonego powietrza,
 • instalacjach słonecznych,
 • instalacjach przeciwpożarowych,
 • instalacjach olejowych,

Zalety rur i kształtek miedzianych:

 • wysoka trwałość instalacji miedzianych potwierdzona w praktyce,
 • niewielkie wymiary rur w stosunku do przelotu (cienkościenne rury),
 • łatwość obróbki rur i szybki montaż instalacji oraz możliwość ułożenia instalacji na “sucho” (zmontowanie rur i złączek bez konieczności lutowania),
 • standardowe wymiary rur i złączek a tym samym możliwość łączenia rur miedzianych (wszystkich producentów) wszystkimi rodzajami łączników,
 • bakteriostatyczność miedzi,
 • łatwość ponownego przerobu.
W ofercie rury firmy Hutmen.