Inteligenta technologia od Wilo

Wilo, jako światowy lider w dziedzinie technologii pomp i systemów, idzie z duchem czasu, wprowadzając innowacyjne rozwiązania do swojej oferty. Teraz możesz zarządzać swoimi pompami i układami pompowymi w inteligentny sposób dzięki różnym aplikacjom Wilo. Od integracji w automatyce budynku, przez zdalny dostęp, aż po kontrolę na miejscu z poziomu aplikacji, Wilo oferuje mobilny podgląd lokalizacji instalacji i trybów pracy swoich produktów.

Pełna transparentność dzięki zdalnemu dostępowi

Dzięki zdalnemu dostępowi zapewnianemu przez Wilo możesz monitorować stany eksploatacyjne swoich układów pompowych w różnych obiektach, nawet będąc w biurze – a w razie potrzeby możesz niezwłocznie zareagować na usterkę.

Ponadto różnorodne dane eksploatacyjne pozwalają na analizowanie i optymalizowanie układów pompowych. Przekłada się to na ogromne oszczędności czasu w porównaniu do żmudnej kontroli prowadzonej w konkretnych miejscach montażu.

Uprość procedurę uruchomienia pompy, dzięki lokalnemu dostępowi za pośrednictwem Bluetooth

Niekiedy warunki instalacji sprawiają, że pompa i jej wyświetlacz są trudno dostępne. W dużym stopniu ogranicza to możliwości nastawy pompy i sterowania nią. W takim wypadku rozwiązaniem może być proste połączenie Bluetooth między kompatybilną, inteligentną pompą Wilo a aplikacją Doradca Wilo na Twoim telefonie. Dzięki funkcji Wilo-Smart Connect nie tylko dokonasz odpowiedniej konfiguracji i wysterujesz pompę, ale też w prosty sposób wygenerujesz protokoły z procedury uruchomienia.

Zautomatyzuj swój budynek, dzięki nowoczesnej technologii

Wilo oferuje wiele różnych możliwości automatyzacji budynku. Są to między innymi:

  • BACnet, który umożliwia połączenie za pośrednictwem protokołu MS/TP po raz pierwszy umożliwiło komunikację pomiędzy urządzeniami obiektowymi a systemem sterowania w użytecznym standardzie. Mocne strony BACnet to światowa standaryzacja protokołu otwartego i niezależnego od producentów, samoczynnej dokumentacji i związanej z nią wytrzymałości i niezawodności podczas inżynierii i pracy.
  • Modbus Wilo przy wykorzystaniu interfejsu udostępnia standard przemysłowy, sprawdzony na całym świecie. Struktura protokołu jest tak samo prosta, jak powszechna. Zastosowanie znajduje tu technologia transmisji RS485 z protokołem RTU. Punkty danych IF-Modułu są w znacznym stopniu kompatybilne z tymi, które zostały udostępnione przez pierwsze parowanie Wilo Modbus, DigiCon-Modbus. Dzięki temu możliwe jest łatwe przejście na architekturę, bazującą na modułach. 
  • CAN Bus, który umożliwia wykorzystywanie wysokiej dynamiki danych w przemyśle bez zwiększonych nakładów, standard CANopen wprowadza mechanizm, realizujący cykliczną transmisję danych, sterowaną zdarzeniowo.

System zdalnego zarządzania kanalizacją ciśnieniową Nexos NET-Intelligence

Kompletny system składa się ze studzienki Wilo-WS 830 / Port 800, pompy zatapialnej do ścieków z urządzeniem tnącym Wilo-Rexa FIT-S oraz sterownika Wilo-MR Lift z anteną radiową, bramką komunikacyjną i nowym oprogramowaniem działającym w oparciu o chmurę. Rozwiązanie to zapewnia pełną łączność, możliwość monitorowania i sterowania pracą kanalizacji ciśnieniowej. Poszczególne przepompownie ścieków komunikują się ze sobą oraz z centralnym systemem sterowania pracą kanalizacji ciśnieniowej. To inteligentne rozwiązanie zapewnia optymalny przepływ w rurociągach i przepompowniach zbiorczych, minimalizując tym samym ryzyko gromadzenia się osadów i zapychania. Minimalna wymagana prędkość przepływu jest zawsze zapewniona. Dzięki optymalizacji punktów pracy pomp, są one ekonomiczne w eksploatacji i zapewniają niezawodne działanie przy niskim stopniu zużycia.

Źródło: Wilo