Odpowiedni dobór pompy ze względu na twardość wody

Na podstawie danych publikowanych przez regionalne Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) maksymalne twardości wody w Polsce znacznie przekraczają wartości uznawane za przeciętne. Sytuację prezentuje mapa, gdzie na czerwono są oznaczone wartości powyżej 15°dH. Wysoka twardość wody stanowi poważny techniczny problem, gdyż w trakcie podgrzewania wody następuje odkładanie się węglanów. Kamień kotłowy pogarsza przewodnictwo cieplne, a osadzając się w rurach zmniejsza ich średnicę. Kamień może blokować części ruchome pompy, uniemożliwiając jej rozruch lub doprowadzając do awarii. Powoduje także znaczące straty energetyczne w pracy tych urządzeń.

twardość wody w Polsce mapa

Pompa Wilo-Star-Z NOVA jest dostosowana do pracy w trudnych warunkach, czyli tam, gdzie woda ma wysoką zawartość związków wapnia – do 20°dH, a więc potocznie mówiąc jest bardzo „twarda”.

Źródło: Wilo