Jak kontrolować ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym?

Naczynie wzbiorcze ReflexZgodnie z instrukcją eksploatacji i konserwacji naczyń wzbiorczych Reflex kontrola ciśnienia wstępnego w naczyniu przeponowym powinna się odbywać co najmniej raz do roku.

W celu przeprowadzenia właściwej kontroli ciśnienia wstępnego w naczyniu, należy zamknąć dopływ czynnika z instalacji do naczynia wzbiorczego oraz opróżnić przestrzeń wodną naczynia, by nie oddziaływała ona na wynik pomiaru. W zależności od tego, czy mamy do czynienia ze zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem wstępnym w naczyniu w stosunku do wymaganego ciśnienia wstępnego, należy odpowiednio zwiększyć ciśnienie lub obniżyć je, upuszczając część gazu z przestrzeni gazowej naczynia za pośrednictwem zaworu gazowego naczynia.

Zobacz naszą ofertę naczyń wzbiorczych!

 

Źródło: Reflex