Naczynia przeponowe do wody użytkowej - który typ naczynia wybrać?

Zgodnie z polskimi przepisami w instalacjach wody użytkowej mogą być montowane następujące naczynia wzbiorcze:

Refix DE

(pojemność od 2 do 33 litrów) naczynie wzbiorcze nieprzepływowe, posiada atest PZH, lakierowane zewnętrznie. Naczynie wyposażone jest w workową membranę, woda użytkowa gromadzona jest wewnątrz membrany i nie ma kontaktu ze stalowymi ściankami naczynia.

Refix DE

(pojemność od 50 do 5000 litrów) naczynie wzbiorcze nieprzepływowe, posiada atest PZH, lakierowane zewnętrznie. Naczynie wyposażone jest w wymienną workową membranę, woda użytkowa gromadzona jest wewnątrz membrany i nie ma kontaktu ze stalowymi ściankami naczynia.

Refix HW

(pojemność od 25 do 100 litrów) naczynie wzbiorcze nieprzepływowe, posiada atest PZH, lakierowane zewnętrznie. Naczynie wyposażone jest w workową membranę (wymienną dla pojemności od 50 do 100 litrów), woda użytkowa gromadzona jest wewnątrz membrany i nie ma kontaktu ze stalowymi ściankami naczynia. Naczynie przewidziane dla małych układów hydroforowych do stosowania w pozycji poziomej wyposażone w nogi i podstawę do montażu pompy.

Refix DC

(pojemność od 25 do 600 litrów) naczynie wzbiorcze nieprzepływowe, posiada atest PZH, lakierowane zewnętrznie. Naczynie wyposażone jest w półmembranę, części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją.

Refix DD

(pojemność od 2 do 33 litrów)naczynie wzbiorcze przepływowe, posiada atest PZH, lakierowane wewnętrznie i zewnętrznie, co zapobiega korozji naczynia w przypadku uszkodzenia membrany. Naczynie wyposażone jest w workową membranę, woda użytkowa gromadzona jest wewnątrz membrany i nie ma kontaktu ze stalowymi ściankami naczynia.

Refix DT

(pojemność od 60 do 3000 litrów)naczynie wzbiorcze przepływowe, posiada atest PZH, lakierowane wewnętrznie i zewnętrznie, co zapobiega korozji naczynia w przypadku uszkodzenia membrany. Naczynie wyposażone jest w wymienną workową membranę, woda użytkowa gromadzona jest wewnątrz membrany i nie ma kontaktu ze stalowymi ściankami naczynia.

Stosowanie naczyń przepływowych do wody użytkowej zapobiega stagnacji wody w naczyniu wzbiorczym. W Niemczech w instalacjach wody pitnej zgodnie z DIN1988 mogą być stosowane naczynia przepływowe DT i DD, natomiast naczynia DE, DC, HW przeznaczone są do instalacji wody użytkowej nie podlegających normie DIN1988 (np. instalacje p.poż).

Zobacz naszą ofertę naczyń wzbiorczych!

 

Źródło: Reflex