Sposób montażu naczynia przeponowego w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Naczynie wzbiorcze ReflexReflex N/NG

  • pojemność od 8 l do 25 l – montaż pionowy (z króćcem przyłączeniowym do góry lub do dołu)
  • pojemność od 35 l do 80 l – montaż pionowo na stojąco lub poziomo (z króćcem przyłączeniowym skierowanym do dołu), przy montażu poziomym wymagane jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji wsporczej
  • pojemność od 100 l do 1000 l – montaż pionowo na stojąco

Reflex S

  • pojemność od 8 l do 33 l – montaż pionowy (z króćcem przyłączeniowym do góry lub do dołu)
  • pojemność 50 l i 80 l – montaż pionowo na stojąco lub poziomo (z króćcem przyłączeniowym skierowanym do dołu), przy montażu poziomym wymagane jest zastosowanie dodatkowej konstrukcji wsporczej
  • pojemność od 100 l do 600 l – montaż pionowo na stojąco

Reflex C

  • w całym typoszeregu pojemności montaż pionowy (z króćcem przyłączeniowym do góry lub do dołu)

Reflex G

  • w całym typoszeregu montaż pionowo na stojąco

 

Zobacz naszą ofertę naczyń wzbiorczych!

 

Źródło: Reflex