Jak odpowietrzyć pompę CO Wilo?

Kategoria:

Wiele nowoczesnych pomp wyposażona jest w mechanizm usuwania powietrza. Aby uruchomić funkcję automatycznego usuwania powietrza, należy przekręcić czerwone pokrętło do pozycji oznaczonej jako tryb automatycznego usuwania powietrza. Po upływie 3 sekund, na panelu LED ukażą się poziome kreski, poruszające się ku górze, co wskazuje na aktywację funkcji automatycznego usuwania powietrza. Proces ten trwa przez około 10 minut. Podczas trwania funkcji, możliwe jest wyczuć delikatne szmery. Po zakończeniu tego czasu, pompa automatycznie przestaje pracować i przechodzi w stan gotowości, co zasygnalizowane jest migającymi środkowymi wskaźnikami na panelu LED. Funkcję można wyłączyć w dowolnym momencie za pomocą czerwonego pokrętła. Po przeprowadzeniu procesu usuwania powietrza, konieczne jest ponowne dostosowanie preferowanego poziomu regulacji oraz wysokości unoszenia, aby pompa mogła wrócić do normalnej pracy.