Pompa dławnicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-I

SKU: Stratos GIGA 2.0-I Kategoria:
Inteligentna pompa dławnicowa do zastosowań HVAC w dużych budynkach.

Zastosowanie wysokowydajnej pompy Wilo-Stratos GIGA2.0-I jest zalecane wszędzie tam, gdzie duże ilości wody muszą być pompowane do dużych wysokości tłoczenia. Inteligentna pompa dławnicowa w wersji in-line oferuje wiele interfejsów do sterowania wieloma pompami, integrację z automatyką budynku, rejestrację danych roboczych i nowoczesne opcje dostępu mobilnego za pośrednictwem Wilo-Smart Connect. Technologia Green Button i duży wyświetlacz umożliwiają prostą, intuicyjną obsługę. Korzystanie z asystenta ustawień zapewnia optymalną kontrolę. Optymalna efektywność energetyczna całego systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 EC ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami sterowania. Innowacyjna technologia napędu w połączeniu ze sprawdzoną hydrauliką pompy zapewnia wysoką niezawodność.

Description

Korzyści

 • Lokalne nastawianie i obsługa za pomocą mobilnych urządzeń końcowych przez Bluetooth oraz możliwość zdalnego dostępu i sterowanie wieloma pompami dzięki połączenia w sieć za pośrednictwem Wilo Net.
 • Analogowe i cyfrowe interfejsy oferują wiele opcji, m. in. do włączenia w automatykę budynku
 • Optymalna regulacja za pomocą asystenta nastawiania, obsługiwanego według zastosowania
 • Przejrzysty wyświetlacz i technika zielonego pokrętła zapewnia prostą i intuicyjną obsługę
 • Znaczna przejrzystość danych eksploatacyjnych w zakresie analizy i optymalizacji pompy i całości systemu
 • Optymalna sprawność energetyczna całości systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami regulacji jak np. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation i T-const
 • Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy.

 

Rodzaj konstrukcji

Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu nastawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

 

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)
 • Obwód ciepła zdalnego

 

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Zbiornik buforowy chłodnictwa
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód zimna powrotnego
 • Obwód zimna zdalnego

 

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

 

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (n-const.))
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
 • Stała regulacja przepływu (Q-const.)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamiczne ustalanie sumy przepływu przez pompę zasilającą dla dostosowanego do potrzeb zasilania pomp wtórnych w rozdzielaczach
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID

 

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • Regulacja punktu błędnego (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika różnicy ciśnień wartości rzeczywistej)
 • Zmienne dostosowywanie stromości krzywej charakterystyki pompy Δp-v
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)

 

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji
 • Nastawienie odpowiednich parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy H i Q przy Δp-v
 • Korekta lepkości przetłaczanych mediów poprzez regulację lepkości i gęstości
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Blokada klawiszy do blokady nastawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)

 

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowana dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu pracy w zależności od rodzaju pracy
 • Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
 • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Stała rejestracja danych eksploatacyjnych
 • Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych

 

Zewnętrzne wejścia i wyjścia sterujące oraz ich funkcje

 • 4x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000 (tylko w przypadku dwóch wejść analogowych)
  • Zastosowania: Czujnik różnicy ciśnień (standardowo szeregowo zabudowane w pompie), zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji (z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników dla np. temperatury, czujnika różnicy ciśnień dla regulacji punktu błędnego na oddalonych punktach w systemie lub wolny czujnik do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
  • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. Off
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (automatyka budynku wył.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • 2x wyjście przekaźnika:
  • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
  • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Wilo Net
  • Do zarządzania pompami podwójnymi 2 pomp pojedynczych, komunikacja pomiędzy kilkoma pompami (MultiFlow Adaptation) oraz dostęp zdalny za pośrednictwem Wilo-Smart Gateway

 

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Aktualny tryb regulacji
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Pobór mocy elektrycznej
  • Zużycie prądu
  • Temperatura przetłaczanej cieczy (jeżeli podłączono czujniki temperatury)
 • Wyświetlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej rodzinie charakterystyk
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Procedura aktualizacji oprogramowania
 • Status wyświetlacza „automatyka budynku – komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,…)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

 

Wymiana danych

 • Wilo-Smart Connect Moduł BT w zakresie dostawy pompy jako interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
  • Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
  • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
  • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

 

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)

 • Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

 

Wyposażenie

 • Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7
 • Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
 • Kołnierze PN 16 zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni
 • Obrotowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości (4,3 cala), z zielonym pokrętłem i 2 klawiszami
 • 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect zawarty w zakresie dostawy

Oznaczenie typu

PrzykładWilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx
Stratos GIGAOznaczenie pompy
2.0Druga generacja
IPompa pojedyncza Inline
65Średnica nominalna kołnierza DN
1-37Zakres wysokości podnoszenia [m]
M-Wariant zasilania elektrycznego 1~230 V
4,0Moc znamionowa silnika w kW
-xxWariant. np. -R1

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +140°C
 • Temperatura otoczenia do +50 °C
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Wariant M-: 1~220 V … 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
  • Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
  • Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C

Pompa dławicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-I właściwości

Materiały

 • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik (w zależności od typu): PPS-GF40 (DN 32 … DN 100) lub EN-GJL-200 (DN 100 … DN 125)
 • Wał: 1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zamówienie

Konstrukcja

 • Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika

Pompa dławicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-I wyświetlacz

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności

Wyposażenie dodatkowe

 • 3 konsole z materiałem do mocowania do montażu na fundamencie
 • Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
 • Przyrząd montażowy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworzniami montażowymi)
 • CIF-Modul PLR
 • Moduł CIF LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • Moduł CIF Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
  • Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Czujnik różnicy ciśnień 2 … 10 V
 • Czujnik różnicy ciśnień 4 … 20 mA
 • Czujnik temperatury PT1000 AA
 • Tuleje czujników do montażu czujników temperatury

Lista dostępnych wariantów

Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37DN 32AQ1EGG260 mm0,37 kW12206909Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1DN 32AQ1EGG260 mm0,37 kW12206969Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,37 kW12206999Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,37 kW12206939Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55DN 32AQ1EGG260 mm0,55 kW32204723EUR 3.472,-4062679106137
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1DN 32AQ1EGG260 mm0,55 kW32204847EUR 3.036,-4062679107837
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,55 kW32204909EUR 3.080,-4062679108681
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,55 kW32204785EUR 3.515,-4062679106984
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55DN 32AQ1EGG260 mm0,55 kW12206908Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1DN 32AQ1EGG260 mm0,55 kW12206968Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,55 kW12206998Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,55 kW12206938Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75DN 32AQ1EGG260 mm0,75 kW32204722EUR 3.639,-4062679106120
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1DN 32AQ1EGG260 mm0,75 kW32204846EUR 3.204,-4062679107820
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,75 kW32204908EUR 3.247,-4062679108674
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,75 kW32204784EUR 3.683,-4062679106977
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75DN 32AQ1EGG260 mm0,75 kW12206907Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1DN 32AQ1EGG260 mm0,75 kW12206967Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,75 kW12206997Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm0,75 kW12206937Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1DN 32AQ1EGG260 mm1,1 kW32204721EUR 3.913,-4062679106113
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1DN 32AQ1EGG260 mm1,1 kW32204845EUR 3.478,-4062679107813
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,1 kW32204907EUR 3.522,-4062679108667
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,1 kW32204783EUR 3.957,-4062679106960
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1DN 32AQ1EGG260 mm1,1 kW12206906Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1DN 32AQ1EGG260 mm1,1 kW12206966Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,1 kW12206996Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,1 kW12206936Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5DN 32AQ1EGG260 mm1,5 kW32204720EUR 4.253,-4062679106106
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1DN 32AQ1EGG260 mm1,5 kW32204844EUR 3.818,-4062679107806
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,5 kW32204906EUR 3.862,-4062679108650
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,5 kW32204782EUR 4.297,-4062679106953
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5DN 32AQ1EGG260 mm1,5 kW12206905Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1DN 32AQ1EGG260 mm1,5 kW12206965Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,5 kW12206995Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1DN 32Q1Q1X4GG260 mm1,5 kW12206935Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37DN 40AQ1EGG280 mm0,37 kW12206914Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1DN 40AQ1EGG280 mm0,37 kW12206974Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,37 kW12207004Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,37 kW12206944Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55DN 40AQ1EGG280 mm0,55 kW32204728EUR 3.589,-4062679106175
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1DN 40AQ1EGG280 mm0,55 kW32204852EUR 3.154,-4062679107875
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW32204914EUR 3.198,-4062679108728
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW32204790EUR 3.633,-4062679107028
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55DN 40AQ1EGG280 mm0,55 kW12206913Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1DN 40AQ1EGG280 mm0,55 kW12206973Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW12207003Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW12206943Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75DN 40AQ1EGG280 mm0,75 kW32204727EUR 3.901,-4062679106168
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1DN 40AQ1EGG280 mm0,75 kW32204851EUR 3.466,-4062679107868
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW32204913EUR 3.510,-4062679108711
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW32204789EUR 3.945,-4062679107011
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75DN 40AQ1EGG280 mm0,75 kW12206912Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1DN 40AQ1EGG280 mm0,75 kW12206972Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW12207002Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW12206942Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1DN 40AQ1EGG280 mm1,1 kW32204726EUR 4.240,-4062679106151
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1DN 40AQ1EGG280 mm1,1 kW32204850EUR 3.805,-4062679107851
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW32204912EUR 3.849,-4062679108704
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW32204788EUR 4.284,-4062679107004
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1DN 40AQ1EGG280 mm1,1 kW12206911Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1DN 40AQ1EGG280 mm1,1 kW12206971Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW12207001Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW12206941Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5DN 40AQ1EGG280 mm1,5 kW32204725EUR 4.609,-4062679000770
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1DN 40AQ1EGG280 mm1,5 kW32204849EUR 4.174,-4062679018171
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW32204911EUR 4.217,-4062679018416
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW32204787EUR 4.653,-4062679017839
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5DN 40AQ1EGG280 mm1,5 kW12206910Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1DN 40AQ1EGG280 mm1,5 kW12206970Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW12207000Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW12206940Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2DN 40AQ1EGG280 mm2,2 kW32204731EUR 5.226,-4048482941059
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1DN 40AQ1EGG280 mm2,2 kW32204855EUR 4.791,-4062679018195
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm2,2 kW32204917EUR 4.835,-4062679018430
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm2,2 kW32204793EUR 5.270,-4062679017853
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0DN 40AQ1EGG280 mm3 kW32204730EUR 5.678,-4048482941035
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1DN 40AQ1EGG280 mm3 kW32204854EUR 5.243,-4062679018188
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm3 kW32204916EUR 5.286,-4062679018423
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-S1DN 40Q1Q1X4GG280 mm3 kW32204792EUR 5.722,-4062679017846
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37DN 50AQ1EGG280 mm0,37 kW12206919Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1DN 50AQ1EGG280 mm0,37 kW12206979Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,37 kW12207009Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,37 kW12206949Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55DN 50AQ1EGG280 mm0,55 kW32204735EUR 3.685,-4062679106212
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1DN 50AQ1EGG280 mm0,55 kW32204859EUR 3.249,-4062679107912
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW32204921EUR 3.293,-4062679108766
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW32204797EUR 3.728,-4062679107066
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55DN 50AQ1EGG280 mm0,55 kW12206918Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1DN 50AQ1EGG280 mm0,55 kW12206978Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW12207008Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,55 kW12206948Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75DN 50AQ1EGG280 mm0,75 kW32204734EUR 3.967,-4062679106205
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1DN 50AQ1EGG280 mm0,75 kW32204858EUR 3.532,-4062679107905
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW32204920EUR 3.576,-4062679108759
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW32204796EUR 4.011,-4062679107059
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75DN 50AQ1EGG280 mm0,75 kW12206917Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1DN 50AQ1EGG280 mm0,75 kW12206977Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW12207007Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm0,75 kW12206947Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1DN 50AQ1EGG280 mm1,1 kW32204733EUR 4.309,-4062679106199
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1DN 50AQ1EGG280 mm1,1 kW32204857EUR 3.874,-4062679107899
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW32204919EUR 3.918,-4062679108742
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW32204795EUR 4.353,-4062679107042
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1DN 50AQ1EGG280 mm1,1 kW12206916Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1DN 50AQ1EGG280 mm1,1 kW12206976Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW12207006Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,1 kW12206946Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5DN 50AQ1EGG280 mm1,5 kW32204732EUR 5.008,-4062679000787
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1DN 50AQ1EGG280 mm1,5 kW32204856EUR 4.573,-4062679018201
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW32204918EUR 4.617,-4062679018447
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW32204794EUR 5.052,-4062679017860
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5DN 50AQ1EGG280 mm1,5 kW12206915Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1DN 50AQ1EGG280 mm1,5 kW12206975Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW12207005Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm1,5 kW12206945Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2DN 50AQ1EGG280 mm2,2 kW32204738EUR 5.469,-4048482941110
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1DN 50AQ1EGG280 mm2,2 kW32204862EUR 5.033,-4062679018225
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm2,2 kW32204924EUR 5.077,-4062679018461
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm2,2 kW32204800EUR 5.512,-4062679017884
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0DN 50AQ1EGG280 mm3 kW32204737EUR 6.223,-4048482941080
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1DN 50AQ1EGG280 mm3 kW32204861EUR 5.746,-4062679018218
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm3 kW32204923EUR 5.794,-4062679018454
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-S1DN 50Q1Q1X4GG280 mm3 kW32204799EUR 6.271,-4062679017877
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37DN 65AQ1EGG340 mm0,37 kW12206924Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1DN 65AQ1EGG340 mm0,37 kW12206984Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,37 kW12207014Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,37 kW12206954Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55DN 65AQ1EGG340 mm0,55 kW32204742EUR 3.965,-4062679106250
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1DN 65AQ1EGG340 mm0,55 kW32204866EUR 3.530,-4062679107950
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,55 kW32204928EUR 3.574,-4062679108803
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,55 kW32204804EUR 4.009,-4062679107103
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55DN 65AQ1EGG340 mm0,55 kW12206923Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1DN 65AQ1EGG340 mm0,55 kW12206983Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,55 kW12207013Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,55 kW12206953Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75DN 65AQ1EGG340 mm0,75 kW32204741EUR 4.154,-4062679106243
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1DN 65AQ1EGG340 mm0,75 kW32204865EUR 3.719,-4062679107943
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,75 kW32204927EUR 3.763,-4062679108797
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,75 kW32204803EUR 4.198,-4062679107097
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75DN 65AQ1EGG340 mm0,75 kW12206922Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1DN 65AQ1EGG340 mm0,75 kW12206982Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,75 kW12207012Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm0,75 kW12206952Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1DN 65AQ1EGG340 mm1,1 kW32204740EUR 4.477,-4062679106236
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1DN 65AQ1EGG340 mm1,1 kW32204864EUR 4.042,-4062679107936
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,1 kW32204926EUR 4.085,-4062679108780
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,1 kW32204802EUR 4.521,-4062679107080
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1DN 65AQ1EGG340 mm1,1 kW12206921Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1DN 65AQ1EGG340 mm1,1 kW12206981Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,1 kW12207011Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,1 kW12206951Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5DN 65AQ1EGG340 mm1,5 kW32204739EUR 4.929,-4062679000794
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1DN 65AQ1EGG340 mm1,5 kW32204863EUR 4.493,-4062679018232
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,5 kW32204925EUR 4.537,-4062679018478
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,5 kW32204801EUR 4.972,-4062679017891
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5DN 65AQ1EGG340 mm1,5 kW12206920Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1DN 65AQ1EGG340 mm1,5 kW12206980Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,5 kW12207010Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm1,5 kW12206950Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2DN 65AQ1EGG340 mm2,2 kW32204746EUR 5.534,-4048482941172
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1DN 65AQ1EGG340 mm2,2 kW32204870EUR 5.099,-4062679018263
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm2,2 kW32204932EUR 5.142,-4062679018508
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm2,2 kW32204808EUR 5.578,-4062679018027
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0DN 65AQ1EGG340 mm3 kW32204745EUR 6.399,-4048482941158
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1DN 65AQ1EGG340 mm3 kW32204869EUR 5.964,-4062679018256
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm3 kW32204931EUR 6.008,-4062679018492
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm3 kW32204807EUR 6.443,-4062679018010
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0DN 65AQ1EGG340 mm4 kW32204744EUR 6.786,-4048482941134
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1DN 65AQ1EGG340 mm4 kW32204868EUR 6.351,-4062679018249
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm4 kW32204930EUR 6.395,-4062679018485
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-S1DN 65Q1Q1X4GG340 mm4 kW32204806EUR 6.830,-4062679018003
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37DN 80AQ1EGG360 mm0,37 kW12206929Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1DN 80AQ1EGG360 mm0,37 kW12206989Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,37 kW12207019Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,37 kW12206959Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55DN 80AQ1EGG360 mm0,55 kW32204750EUR 4.050,-4062679106298
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1DN 80AQ1EGG360 mm0,55 kW32204874EUR 3.614,-4062679107998
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,55 kW32204936EUR 3.658,-4062679108841
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,55 kW32204812EUR 4.093,-4062679107141
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55DN 80AQ1EGG360 mm0,55 kW12206928Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1DN 80AQ1EGG360 mm0,55 kW12206988Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,55 kW12207018Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,55 kW12206958Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75DN 80AQ1EGG360 mm0,75 kW32204749EUR 4.298,-4062679106281
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1DN 80AQ1EGG360 mm0,75 kW32204873EUR 3.862,-4062679107981
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,75 kW32204935EUR 3.906,-4062679108834
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,75 kW32204811EUR 4.341,-4062679107134
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75DN 80AQ1EGG360 mm0,75 kW12206927Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1DN 80AQ1EGG360 mm0,75 kW12206987Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,75 kW12207017Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm0,75 kW12206957Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1DN 80AQ1EGG360 mm1,1 kW32204748EUR 4.744,-4062679106274
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1DN 80AQ1EGG360 mm1,1 kW32204872EUR 4.309,-4062679107974
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,1 kW32204934EUR 4.353,-4062679108827
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,1 kW32204810EUR 4.788,-4062679107127
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1DN 80AQ1EGG360 mm1,1 kW12206926Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1DN 80AQ1EGG360 mm1,1 kW12206986Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,1 kW12207016Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,1 kW12206956Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5DN 80AQ1EGG360 mm1,5 kW32204747EUR 5.025,-4062679000800
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1DN 80AQ1EGG360 mm1,5 kW32204871EUR 4.590,-4062679018270
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,5 kW32204933EUR 4.634,-4062679018515
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,5 kW32204809EUR 5.069,-4062679018034
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5DN 80AQ1EGG360 mm1,5 kW12206925Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1DN 80AQ1EGG360 mm1,5 kW12206985Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,5 kW12207015Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm1,5 kW12206955Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2DN 80AQ1EGG360 mm2,2 kW32204756EUR 5.626,-4048482911328
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1DN 80AQ1EGG360 mm2,2 kW32204880EUR 5.190,-4062679018300
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm2,2 kW32204942EUR 5.234,-4062679018546
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm2,2 kW32204818EUR 5.669,-4062679018065
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0DN 80AQ1EGG360 mm3 kW32204755EUR 6.401,-4048482941196
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1DN 80AQ1EGG360 mm3 kW32204879EUR 5.965,-4062679018294
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm3 kW32204941EUR 6.009,-4062679018539
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm3 kW32204817EUR 6.444,-4062679018058
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0DN 80AQ1EGG360 mm4 kW32204754EUR 6.702,-4048482911205
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1DN 80AQ1EGG360 mm4 kW32204878EUR 6.267,-4062679018287
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm4 kW32204940EUR 6.310,-4062679018522
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm4 kW32204816EUR 6.746,-4062679018041
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5DN 80AQ1EGG360 mm5,5 kW32204753Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1DN 80AQ1EGG360 mm5,5 kW32204877Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm5,5 kW32204939Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm5,5 kW32204815Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5DN 80AQ1EGG360 mm7,5 kW32204752Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1DN 80AQ1EGG360 mm7,5 kW32204876Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm7,5 kW32204938Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-S1DN 80Q1Q1X4GG360 mm7,5 kW32204814Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1DN 100AQ1EGG450 mm1,1 kW32204758EUR 4.997,-4062679106335
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1DN 100AQ1EGG450 mm1,1 kW32204882EUR 4.562,-4062679108032
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,1 kW32204944EUR 4.605,-4062679108889
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,1 kW32204820EUR 5.041,-4062679107189
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2DN 100AQ1EGG500 mm2,2 kW32204776EUR 7.037,-4048482941479
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1DN 100AQ1EGG500 mm2,2 kW32204900EUR 6.601,-4062679018379
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm2,2 kW32204962EUR 6.645,-4062679018614
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm2,2 kW32204838EUR 7.080,-4062679018133
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1DN 100AQ1EGG450 mm1,1 kW12206931Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1DN 100AQ1EGG450 mm1,1 kW12206991Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,1 kW12207021Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,1 kW12206961Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5DN 100AQ1EGG450 mm1,5 kW32204757EUR 5.346,-4062679000817
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1DN 100AQ1EGG450 mm1,5 kW32204881EUR 4.911,-4062679018317
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,5 kW32204943EUR 4.954,-4062679018553
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,5 kW32204819EUR 5.390,-4062679018072
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0DN 100AQ1EGG500 mm3 kW32204775EUR 7.549,-4048482941455
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1DN 100AQ1EGG500 mm3 kW32204899EUR 7.114,-4062679018362
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm3 kW32204961EUR 7.158,-4062679018607
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm3 kW32204837EUR 7.593,-4062679018126
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5DN 100AQ1EGG450 mm1,5 kW12206930Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1DN 100AQ1EGG450 mm1,5 kW12206990Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,5 kW12207020Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm1,5 kW12206960Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0DN 100AQ1EGG500 mm4 kW32204774EUR 7.985,-4048482941431
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1DN 100AQ1EGG500 mm4 kW32204898EUR 7.549,-4062679018355
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm4 kW32204960EUR 7.593,-4062679018591
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm4 kW32204836EUR 8.028,-4062679018119
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5DN 100AQ1EGG500 mm5,5 kW32204773Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1DN 100AQ1EGG500 mm5,5 kW32204897Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm5,5 kW32204959Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm5,5 kW32204835Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2DN 100AQ1EGG450 mm2,2 kW32204766EUR 6.041,-4048482911366
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1DN 100AQ1EGG450 mm2,2 kW32204890EUR 5.606,-4062679018348
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm2,2 kW32204952EUR 5.649,-4062679018584
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm2,2 kW32204828EUR 6.084,-4062679018102
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5DN 100AQ1EGG500 mm7,5 kW32204772Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1DN 100AQ1EGG500 mm7,5 kW32204896Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm7,5 kW32204958Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1DN 100Q1Q1X4GG500 mm7,5 kW32204834Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0DN 100AQ1EGG450 mm3 kW32204765EUR 6.517,-4048482941226
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1DN 100AQ1EGG450 mm3 kW32204889EUR 6.082,-4062679018331
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm3 kW32204951EUR 6.125,-4062679018577
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm3 kW32204827EUR 6.561,-4062679018096
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0DN 100AQ1EGG450 mm4 kW32204764EUR 6.929,-4048482911342
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1DN 100AQ1EGG450 mm4 kW32204888EUR 6.494,-4062679018324
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm4 kW32204950EUR 6.538,-4062679018560
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm4 kW32204826EUR 6.973,-4062679018089
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5DN 100AQ1EGG450 mm5,5 kW32204763Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1DN 100AQ1EGG450 mm5,5 kW32204887Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm5,5 kW32204949Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm5,5 kW32204825Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5DN 100AQ1EGG450 mm7,5 kW32204762Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1DN 100AQ1EGG450 mm7,5 kW32204886Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm7,5 kW32204948Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-S1DN 100Q1Q1X4GG450 mm7,5 kW32204824Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2DN 125AQ1EGG620 mm2,2 kW32204781EUR 8.031,-4048482941554
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1DN 125AQ1EGG620 mm2,2 kW32204905EUR 7.596,-4062679018409
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm2,2 kW32204967EUR 7.640,-4062679018645
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm2,2 kW32204843EUR 8.075,-4062679018164
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0DN 125AQ1EGG620 mm3 kW32204780EUR 8.646,-4048482941523
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1DN 125AQ1EGG620 mm3 kW32204904EUR 8.211,-4062679018393
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm3 kW32204966EUR 8.255,-4062679018638
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm3 kW32204842EUR 8.690,-4062679018157
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0DN 125AQ1EGG620 mm4 kW32204779EUR 9.082,-4048482941493
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1DN 125AQ1EGG620 mm4 kW32204903EUR 8.646,-4062679018386
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm4 kW32204965EUR 8.690,-4062679018621
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm4 kW32204841EUR 9.125,-4062679018140
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5DN 125AQ1EGG620 mm5,5 kW32204778Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1DN 125AQ1EGG620 mm5,5 kW32204902Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm5,5 kW32204964Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm5,5 kW32204840Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5DN 125AQ1EGG620 mm7,5 kW32204777Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1DN 125AQ1EGG620 mm7,5 kW32204901Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm7,5 kW32204963Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-S1DN 125Q1Q1X4GG620 mm7,5 kW32204839Na zapytanie

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat
Certyfikat REACH