Pompa dławnicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-I

SKU: Stratos GIGA 2.0-I Kategoria:
Inteligentna pompa dławnicowa do zastosowań HVAC w dużych budynkach.

Zastosowanie wysokowydajnej pompy Wilo-Stratos GIGA2.0-I jest zalecane wszędzie tam, gdzie duże ilości wody muszą być pompowane do dużych wysokości tłoczenia. Inteligentna pompa dławnicowa w wersji in-line oferuje wiele interfejsów do sterowania wieloma pompami, integrację z automatyką budynku, rejestrację danych roboczych i nowoczesne opcje dostępu mobilnego za pośrednictwem Wilo-Smart Connect. Technologia Green Button i duży wyświetlacz umożliwiają prostą, intuicyjną obsługę. Korzystanie z asystenta ustawień zapewnia optymalną kontrolę. Optymalna efektywność energetyczna całego systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 EC ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami sterowania. Innowacyjna technologia napędu w połączeniu ze sprawdzoną hydrauliką pompy zapewnia wysoką niezawodność.

Description

Korzyści

 • Lokalne nastawianie i obsługa za pomocą mobilnych urządzeń końcowych przez Bluetooth oraz możliwość zdalnego dostępu i sterowanie wieloma pompami dzięki połączenia w sieć za pośrednictwem Wilo Net.
 • Analogowe i cyfrowe interfejsy oferują wiele opcji, m. in. do włączenia w automatykę budynku
 • Optymalna regulacja za pomocą asystenta nastawiania, obsługiwanego według zastosowania
 • Przejrzysty wyświetlacz i technika zielonego pokrętła zapewnia prostą i intuicyjną obsługę
 • Znaczna przejrzystość danych eksploatacyjnych w zakresie analizy i optymalizacji pompy i całości systemu
 • Optymalna sprawność energetyczna całości systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami regulacji jak np. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation i T-const
 • Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy.

 

Rodzaj konstrukcji

Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu nastawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

 

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)
 • Obwód ciepła zdalnego

 

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Zbiornik buforowy chłodnictwa
 • Wymiennik ciepła
 • Obwód zimna powrotnego
 • Obwód zimna zdalnego

 

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

 

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (n-const.))
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
 • Stała regulacja przepływu (Q-const.)
 • Multi-Flow Adaptation: Dynamiczne ustalanie sumy przepływu przez pompę zasilającą dla dostosowanego do potrzeb zasilania pomp wtórnych w rozdzielaczach
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID

 

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • Regulacja punktu błędnego (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika różnicy ciśnień wartości rzeczywistej)
 • Zmienne dostosowywanie stromości krzywej charakterystyki pompy Δp-v
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)

 

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta konfiguracji
 • Nastawienie odpowiednich parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy H i Q przy Δp-v
 • Korekta lepkości przetłaczanych mediów poprzez regulację lepkości i gęstości
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Blokada klawiszy do blokady nastawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej (w przypadku 2 pomp pojedynczych używanych jako pompa podwójna)

 

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowana dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu pracy w zależności od rodzaju pracy
 • Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
 • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Stała rejestracja danych eksploatacyjnych
 • Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych

 

Zewnętrzne wejścia i wyjścia sterujące oraz ich funkcje

 • 4x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000 (tylko w przypadku dwóch wejść analogowych)
  • Zastosowania: Czujnik różnicy ciśnień (standardowo szeregowo zabudowane w pompie), zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji (z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników dla np. temperatury, czujnika różnicy ciśnień dla regulacji punktu błędnego na oddalonych punktach w systemie lub wolny czujnik do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
  • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. Off
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (automatyka budynku wył.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • 2x wyjście przekaźnika:
  • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
  • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Wilo Net
  • Do zarządzania pompami podwójnymi 2 pomp pojedynczych, komunikacja pomiędzy kilkoma pompami (MultiFlow Adaptation) oraz dostęp zdalny za pośrednictwem Wilo-Smart Gateway

 

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Aktualny tryb regulacji
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Pobór mocy elektrycznej
  • Zużycie prądu
  • Temperatura przetłaczanej cieczy (jeżeli podłączono czujniki temperatury)
 • Wyświetlanie aktualnego punktu pracy w hydraulicznej rodzinie charakterystyk
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Procedura aktualizacji oprogramowania
 • Status wyświetlacza „automatyka budynku – komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,…)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

 

Wymiana danych

 • Wilo-Smart Connect Moduł BT w zakresie dostawy pompy jako interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
  • Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
  • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
  • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

 

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)

 • Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

 

Wyposażenie

 • Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7
 • Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
 • Kołnierze PN 16 zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni
 • Obrotowy wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości (4,3 cala), z zielonym pokrętłem i 2 klawiszami
 • 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect zawarty w zakresie dostawy

Oznaczenie typu

Przykład Wilo-Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/M-4,0-xx
Stratos GIGA Oznaczenie pompy
2.0 Druga generacja
I Pompa pojedyncza Inline
65 Średnica nominalna kołnierza DN
1-37 Zakres wysokości podnoszenia [m]
M- Wariant zasilania elektrycznego 1~230 V
4,0 Moc znamionowa silnika w kW
-xx Wariant. np. -R1

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +140°C
 • Temperatura otoczenia do +50 °C
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Wariant M-: 1~220 V … 240 V ±10%, 50/60 Hz
 • Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
  • Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
  • Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C

Pompa dławicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-I właściwości

Materiały

 • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik (w zależności od typu): PPS-GF40 (DN 32 … DN 100) lub EN-GJL-200 (DN 100 … DN 125)
 • Wał: 1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zamówienie

Konstrukcja

 • Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika

Pompa dławicowa Wilo Stratos GIGA 2.0-I wyświetlacz

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności

Wyposażenie dodatkowe

 • 3 konsole z materiałem do mocowania do montażu na fundamencie
 • Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
 • Przyrząd montażowy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworzniami montażowymi)
 • CIF-Modul PLR
 • Moduł CIF LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • Moduł CIF Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
  • Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
  • Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Czujnik różnicy ciśnień 2 … 10 V
 • Czujnik różnicy ciśnień 4 … 20 mA
 • Czujnik temperatury PT1000 AA
 • Tuleje czujników do montażu czujników temperatury

Lista dostępnych wariantów

Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,37 kW 1 2206909 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,37 kW 1 2206969 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,37 kW 1 2206999 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-9/M-0,37-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,37 kW 1 2206939 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 3 2204723 EUR 3.472,- 4062679106137
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 3 2204847 EUR 3.036,- 4062679107837
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 3 2204909 EUR 3.080,- 4062679108681
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/0,55-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 3 2204785 EUR 3.515,- 4062679106984
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 1 2206908 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 1 2206968 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 1 2206998 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-13/M-0,55-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 1 2206938 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 3 2204722 EUR 3.639,- 4062679106120
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 3 2204846 EUR 3.204,- 4062679107820
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 3 2204908 EUR 3.247,- 4062679108674
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/0,75-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 3 2204784 EUR 3.683,- 4062679106977
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 1 2206907 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 1 2206967 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 1 2206997 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-15/M-0,75-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 1 2206937 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 3 2204721 EUR 3.913,- 4062679106113
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 3 2204845 EUR 3.478,- 4062679107813
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 3 2204907 EUR 3.522,- 4062679108667
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/1,1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 3 2204783 EUR 3.957,- 4062679106960
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 1 2206906 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 1 2206966 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 1 2206996 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-20/M-1,1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 1 2206936 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 3 2204720 EUR 4.253,- 4062679106106
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 3 2204844 EUR 3.818,- 4062679107806
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 3 2204906 EUR 3.862,- 4062679108650
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/1,5-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 3 2204782 EUR 4.297,- 4062679106953
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 1 2206905 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 1 2206965 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-R1-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 1 2206995 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 32/1-25/M-1,5-S1 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 1 2206935 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2206914 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2206974 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2207004 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-8/M-0,37-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2206944 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2204728 EUR 3.589,- 4062679106175
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2204852 EUR 3.154,- 4062679107875
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2204914 EUR 3.198,- 4062679108728
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/0,55-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2204790 EUR 3.633,- 4062679107028
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2206913 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2206973 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2207003 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-11/M-0,55-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2206943 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2204727 EUR 3.901,- 4062679106168
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2204851 EUR 3.466,- 4062679107868
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2204913 EUR 3.510,- 4062679108711
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/0,75-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2204789 EUR 3.945,- 4062679107011
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2206912 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2206972 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2207002 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-14/M-0,75-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2206942 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2204726 EUR 4.240,- 4062679106151
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2204850 EUR 3.805,- 4062679107851
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2204912 EUR 3.849,- 4062679108704
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/1,1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2204788 EUR 4.284,- 4062679107004
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2206911 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2206971 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2207001 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-19/M-1,1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2206941 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2204725 EUR 4.609,- 4062679000770
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2204849 EUR 4.174,- 4062679018171
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2204911 EUR 4.217,- 4062679018416
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/1,5-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2204787 EUR 4.653,- 4062679017839
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2206910 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2206970 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2207000 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-23/M-1,5-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2206940 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2 DN 40 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2204731 EUR 5.226,- 4048482941059
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2204855 EUR 4.791,- 4062679018195
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2204917 EUR 4.835,- 4062679018430
Stratos GIGA2.0-I 40/1-31/2,2-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2204793 EUR 5.270,- 4062679017853
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0 DN 40 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2204730 EUR 5.678,- 4048482941035
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1 DN 40 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2204854 EUR 5.243,- 4062679018188
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-R1-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2204916 EUR 5.286,- 4062679018423
Stratos GIGA2.0-I 40/1-37/3,0-S1 DN 40 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2204792 EUR 5.722,- 4062679017846
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2206919 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,37 kW 1 2206979 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2207009 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-8/M-0,37-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,37 kW 1 2206949 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2204735 EUR 3.685,- 4062679106212
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 3 2204859 EUR 3.249,- 4062679107912
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2204921 EUR 3.293,- 4062679108766
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/0,55-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 3 2204797 EUR 3.728,- 4062679107066
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2206918 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,55 kW 1 2206978 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2207008 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-10/M-0,55-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,55 kW 1 2206948 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2204734 EUR 3.967,- 4062679106205
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 3 2204858 EUR 3.532,- 4062679107905
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2204920 EUR 3.576,- 4062679108759
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/0,75-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 3 2204796 EUR 4.011,- 4062679107059
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2206917 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 0,75 kW 1 2206977 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2207007 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-13/M-0,75-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 0,75 kW 1 2206947 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2204733 EUR 4.309,- 4062679106199
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 3 2204857 EUR 3.874,- 4062679107899
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2204919 EUR 3.918,- 4062679108742
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/1,1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 3 2204795 EUR 4.353,- 4062679107042
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2206916 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,1 kW 1 2206976 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2207006 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-17/M-1,1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,1 kW 1 2206946 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2204732 EUR 5.008,- 4062679000787
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 3 2204856 EUR 4.573,- 4062679018201
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2204918 EUR 4.617,- 4062679018447
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/1,5-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 3 2204794 EUR 5.052,- 4062679017860
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2206915 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 1,5 kW 1 2206975 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2207005 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-20/M-1,5-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 1,5 kW 1 2206945 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2 DN 50 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2204738 EUR 5.469,- 4048482941110
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 2,2 kW 3 2204862 EUR 5.033,- 4062679018225
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2204924 EUR 5.077,- 4062679018461
Stratos GIGA2.0-I 50/1-30/2,2-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 2,2 kW 3 2204800 EUR 5.512,- 4062679017884
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0 DN 50 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2204737 EUR 6.223,- 4048482941080
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1 DN 50 AQ1EGG 280 mm 3 kW 3 2204861 EUR 5.746,- 4062679018218
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-R1-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2204923 EUR 5.794,- 4062679018454
Stratos GIGA2.0-I 50/1-37/3,0-S1 DN 50 Q1Q1X4GG 280 mm 3 kW 3 2204799 EUR 6.271,- 4062679017877
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2206924 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2206984 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207014 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-5/M-0,37-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2206954 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2204742 EUR 3.965,- 4062679106250
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2204866 EUR 3.530,- 4062679107950
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2204928 EUR 3.574,- 4062679108803
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/0,55-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2204804 EUR 4.009,- 4062679107103
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2206923 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2206983 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207013 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-7/M-0,55-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2206953 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2204741 EUR 4.154,- 4062679106243
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2204865 EUR 3.719,- 4062679107943
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2204927 EUR 3.763,- 4062679108797
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/0,75-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2204803 EUR 4.198,- 4062679107097
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2206922 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2206982 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207012 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-9/M-0,75-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2206952 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2204740 EUR 4.477,- 4062679106236
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2204864 EUR 4.042,- 4062679107936
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2204926 EUR 4.085,- 4062679108780
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/1,1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2204802 EUR 4.521,- 4062679107080
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2206921 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2206981 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207011 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-12/M-1,1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2206951 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2204739 EUR 4.929,- 4062679000794
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2204863 EUR 4.493,- 4062679018232
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2204925 EUR 4.537,- 4062679018478
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/1,5-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2204801 EUR 4.972,- 4062679017891
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2206920 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2206980 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207010 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-15/M-1,5-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2206950 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2 DN 65 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2204746 EUR 5.534,- 4048482941172
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2204870 EUR 5.099,- 4062679018263
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2204932 EUR 5.142,- 4062679018508
Stratos GIGA2.0-I 65/1-25/2,2-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2204808 EUR 5.578,- 4062679018027
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0 DN 65 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2204745 EUR 6.399,- 4048482941158
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2204869 EUR 5.964,- 4062679018256
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2204931 EUR 6.008,- 4062679018492
Stratos GIGA2.0-I 65/1-31/3,0-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2204807 EUR 6.443,- 4062679018010
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0 DN 65 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2204744 EUR 6.786,- 4048482941134
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1 DN 65 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2204868 EUR 6.351,- 4062679018249
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-R1-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2204930 EUR 6.395,- 4062679018485
Stratos GIGA2.0-I 65/1-37/4,0-S1 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2204806 EUR 6.830,- 4062679018003
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,37 kW 1 2206929 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,37 kW 1 2206989 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,37 kW 1 2207019 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-5/M-0,37-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,37 kW 1 2206959 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 3 2204750 EUR 4.050,- 4062679106298
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 3 2204874 EUR 3.614,- 4062679107998
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 3 2204936 EUR 3.658,- 4062679108841
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/0,55-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 3 2204812 EUR 4.093,- 4062679107141
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 1 2206928 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 1 2206988 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 1 2207018 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-6/M-0,55-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 1 2206958 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 3 2204749 EUR 4.298,- 4062679106281
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 3 2204873 EUR 3.862,- 4062679107981
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 3 2204935 EUR 3.906,- 4062679108834
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/0,75-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 3 2204811 EUR 4.341,- 4062679107134
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 1 2206927 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 1 2206987 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 1 2207017 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-8/M-0,75-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 1 2206957 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 3 2204748 EUR 4.744,- 4062679106274
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 3 2204872 EUR 4.309,- 4062679107974
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 3 2204934 EUR 4.353,- 4062679108827
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/1,1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 3 2204810 EUR 4.788,- 4062679107127
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 1 2206926 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 1 2206986 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 1 2207016 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-10/M-1,1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 1 2206956 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 3 2204747 EUR 5.025,- 4062679000800
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 3 2204871 EUR 4.590,- 4062679018270
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 3 2204933 EUR 4.634,- 4062679018515
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/1,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 3 2204809 EUR 5.069,- 4062679018034
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 1 2206925 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 1 2206985 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 1 2207015 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-13/M-1,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 1 2206955 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2 DN 80 AQ1EGG 360 mm 2,2 kW 3 2204756 EUR 5.626,- 4048482911328
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 2,2 kW 3 2204880 EUR 5.190,- 4062679018300
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 2,2 kW 3 2204942 EUR 5.234,- 4062679018546
Stratos GIGA2.0-I 80/1-20/2,2-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 2,2 kW 3 2204818 EUR 5.669,- 4062679018065
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0 DN 80 AQ1EGG 360 mm 3 kW 3 2204755 EUR 6.401,- 4048482941196
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 3 kW 3 2204879 EUR 5.965,- 4062679018294
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 3 kW 3 2204941 EUR 6.009,- 4062679018539
Stratos GIGA2.0-I 80/1-24/3,0-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 3 kW 3 2204817 EUR 6.444,- 4062679018058
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0 DN 80 AQ1EGG 360 mm 4 kW 3 2204754 EUR 6.702,- 4048482911205
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 4 kW 3 2204878 EUR 6.267,- 4062679018287
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 4 kW 3 2204940 EUR 6.310,- 4062679018522
Stratos GIGA2.0-I 80/1-30/4,0-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 4 kW 3 2204816 EUR 6.746,- 4062679018041
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 5,5 kW 3 2204753 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 5,5 kW 3 2204877 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 5,5 kW 3 2204939 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-35/5,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 5,5 kW 3 2204815 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 7,5 kW 3 2204752 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1 DN 80 AQ1EGG 360 mm 7,5 kW 3 2204876 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-R1-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 7,5 kW 3 2204938 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 80/1-43/7,5-S1 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 7,5 kW 3 2204814 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 3 2204758 EUR 4.997,- 4062679106335
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 3 2204882 EUR 4.562,- 4062679108032
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 3 2204944 EUR 4.605,- 4062679108889
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/1,1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 3 2204820 EUR 5.041,- 4062679107189
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2 DN 100 AQ1EGG 500 mm 2,2 kW 3 2204776 EUR 7.037,- 4048482941479
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 2,2 kW 3 2204900 EUR 6.601,- 4062679018379
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 2,2 kW 3 2204962 EUR 6.645,- 4062679018614
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/2,2-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 2,2 kW 3 2204838 EUR 7.080,- 4062679018133
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 1 2206931 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,1 kW 1 2206991 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 1 2207021 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-8/M-1,1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,1 kW 1 2206961 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 3 2204757 EUR 5.346,- 4062679000817
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 3 2204881 EUR 4.911,- 4062679018317
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 3 2204943 EUR 4.954,- 4062679018553
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/1,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 3 2204819 EUR 5.390,- 4062679018072
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0 DN 100 AQ1EGG 500 mm 3 kW 3 2204775 EUR 7.549,- 4048482941455
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 3 kW 3 2204899 EUR 7.114,- 4062679018362
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 3 kW 3 2204961 EUR 7.158,- 4062679018607
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/3,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 3 kW 3 2204837 EUR 7.593,- 4062679018126
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 1 2206930 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 1,5 kW 1 2206990 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 1 2207020 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-9/M-1,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 1,5 kW 1 2206960 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0 DN 100 AQ1EGG 500 mm 4 kW 3 2204774 EUR 7.985,- 4048482941431
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 4 kW 3 2204898 EUR 7.549,- 4062679018355
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 4 kW 3 2204960 EUR 7.593,- 4062679018591
Stratos GIGA2.0-I 100/1-11/4,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 4 kW 3 2204836 EUR 8.028,- 4062679018119
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 5,5 kW 3 2204773 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 5,5 kW 3 2204897 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 5,5 kW 3 2204959 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-14/5,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 5,5 kW 3 2204835 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2 DN 100 AQ1EGG 450 mm 2,2 kW 3 2204766 EUR 6.041,- 4048482911366
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 2,2 kW 3 2204890 EUR 5.606,- 4062679018348
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 2,2 kW 3 2204952 EUR 5.649,- 4062679018584
Stratos GIGA2.0-I 100/1-17/2,2-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 2,2 kW 3 2204828 EUR 6.084,- 4062679018102
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 7,5 kW 3 2204772 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1 DN 100 AQ1EGG 500 mm 7,5 kW 3 2204896 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 7,5 kW 3 2204958 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-18/7,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 7,5 kW 3 2204834 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0 DN 100 AQ1EGG 450 mm 3 kW 3 2204765 EUR 6.517,- 4048482941226
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 3 kW 3 2204889 EUR 6.082,- 4062679018331
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 3 kW 3 2204951 EUR 6.125,- 4062679018577
Stratos GIGA2.0-I 100/1-20/3,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 3 kW 3 2204827 EUR 6.561,- 4062679018096
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0 DN 100 AQ1EGG 450 mm 4 kW 3 2204764 EUR 6.929,- 4048482911342
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 4 kW 3 2204888 EUR 6.494,- 4062679018324
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 4 kW 3 2204950 EUR 6.538,- 4062679018560
Stratos GIGA2.0-I 100/1-25/4,0-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 4 kW 3 2204826 EUR 6.973,- 4062679018089
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 5,5 kW 3 2204763 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 5,5 kW 3 2204887 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 5,5 kW 3 2204949 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-30/5,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 5,5 kW 3 2204825 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5 DN 100 AQ1EGG 450 mm 7,5 kW 3 2204762 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1 DN 100 AQ1EGG 450 mm 7,5 kW 3 2204886 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-R1-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 7,5 kW 3 2204948 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 100/1-38/7,5-S1 DN 100 Q1Q1X4GG 450 mm 7,5 kW 3 2204824 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2 DN 125 AQ1EGG 620 mm 2,2 kW 3 2204781 EUR 8.031,- 4048482941554
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 2,2 kW 3 2204905 EUR 7.596,- 4062679018409
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 2,2 kW 3 2204967 EUR 7.640,- 4062679018645
Stratos GIGA2.0-I 125/1-7/2,2-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 2,2 kW 3 2204843 EUR 8.075,- 4062679018164
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0 DN 125 AQ1EGG 620 mm 3 kW 3 2204780 EUR 8.646,- 4048482941523
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 3 kW 3 2204904 EUR 8.211,- 4062679018393
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 3 kW 3 2204966 EUR 8.255,- 4062679018638
Stratos GIGA2.0-I 125/1-9/3,0-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 3 kW 3 2204842 EUR 8.690,- 4062679018157
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0 DN 125 AQ1EGG 620 mm 4 kW 3 2204779 EUR 9.082,- 4048482941493
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 4 kW 3 2204903 EUR 8.646,- 4062679018386
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 4 kW 3 2204965 EUR 8.690,- 4062679018621
Stratos GIGA2.0-I 125/1-11/4,0-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 4 kW 3 2204841 EUR 9.125,- 4062679018140
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 5,5 kW 3 2204778 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 5,5 kW 3 2204902 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 5,5 kW 3 2204964 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-14/5,5-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 5,5 kW 3 2204840 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 7,5 kW 3 2204777 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1 DN 125 AQ1EGG 620 mm 7,5 kW 3 2204901 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-R1-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 7,5 kW 3 2204963 Na zapytanie
Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5-S1 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 7,5 kW 3 2204839 Na zapytanie

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat
Certyfikat REACH