Pompa wirowa Wilo Yonos GIGA2.0-D

SKU: Yonos GIGA2.0-D Kategoria:
Wydajne pompowanie dużych ilości wody na potrzeby ogrzewania, klimatyzacji i chłodzenia w dużych budynkach.

Wilo-Yonos GIGA2.0-D to elektronicznie sterowana pompa dławnicowa typu in-line, która nadaje się do pompowania dużych ilości wody przy dużych wysokościach podnoszenia. Dzięki technologii silnika IE5 EC i sprawdzonej hydraulice pompy (MEI ≥0,4) zapewnia zarówno wysoką efektywność energetyczną, jak i wysoki poziom niezawodności. Jest bardzo łatwy w użyciu dzięki sprawdzonej technologii Green Button, przyjaznej dla użytkownika nawigacji po menu i czytelnemu kolorowemu wyświetlaczowi. Analogowe i cyfrowe interfejsy zapewniają możliwość integracji z systemami automatyki budynkowej.

Description

Korzyści

 • Wysoka sprawność energetyczna dzięki technologii silników EC IE5 oraz sprawdzonej hydraulice pomp (wskaźnik minimalnej energochłonności ≥0,4)
 • Łatwa obsługa z przejrzystym opisem menu na kolorowym wyświetlaczu i z technologią zielonego pokrętła
 • Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy
 • Gotowe do włączenia w automatykę budynku za pośrednictwem interfejsu analogowego i cyfrowego oraz modułów CIF

 

Rodzaj konstrukcji

Pompa Inline o najwyższej sprawności energetycznej z silnikiem EC i elektronicznie regulowanym dopasowaniem wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Wyposażenie/funkcja

Rodzaje regulacji:

 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Stała prędkość obrotowa
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID

 

Nastawienia ręczne:

 • Nastawianie trybu regulacji
 • Nastawienie przynależnych parametrów roboczych
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Należy dokonać parametryzacji wejścia cyfrowego
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej
 • Blokada klawiszy do blokady nastawień
 • Funkcja resetu do przywracania ustawień fabrycznych

 

Funkcje automatyczne:

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do wydajnej energetycznie pracy w zależności od rodzaju regulacji
 • Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika

 

Zewnętrzne wejścia i wyjścia sterujące oraz ich funkcje

 • 1x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 … 10 V, 2 … 10 V,0 … 20 mA, 4 … 20 mA
  • Zastosowanie: tylko wartość czujnika z czujnika różnicy ciśnień (standardowo zainstalowanego seryjnie na pompie)
 • 1x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 … 10 V, 2 … 10 V,0 … 20 mA, 4 … 20 mA
  • Zastosowanie: tylko zewnętrzny nastawnik wartości zadanej
 • 1x wejście cyfrowe:
  • Wejście sterujące dla funkcji „Ext. OFF”
 • 2x wyjście przekaźnika:
  • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
  • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Wilo Net
  • Do zarządzania pracą pomp podwójnych

 

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Aktualny tryb regulacji
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Rzecz. prędkość obrotowa
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Pobór mocy elektrycznej
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów
 • Status wyświetlacza – „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze
 • Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Status wyświetlacza „automatyka budynku – komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,…)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

 

Wymiana danych

 • Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
  • Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
  • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
  • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

 

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)

 • Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

 

Wyposażenie

 • Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,4
 • Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
 • Kołnierze PN 16 – według EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja …-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Seryjnie wyposażone otwory do odprowadzania kondensatu w latarni i w korpusie silnika (tutaj zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni
 • Obrotowy kolorowy wyświetlacz graficzny (2 cale) z zielonym pokrętłem i klawiszem
 • 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych (2 wpusty na kabel fabrycznie wyposażone w dławik przewodu)
 • Opcjonalne gniazdo modułu CIF, możliwe do wykorzystania

Oznaczenie typu

Przykład Wilo-Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/M-4,0-xx
Yonos GIGA Oznaczenie pompy
2.0 Druga generacja
-D Pompa podwójna Inline
65 Średnica nominalna kołnierza DN
1-20 Zakres wysokości podnoszenia [m]
M- Wariant zasilania elektrycznego 1~230 V
4,0 Moc znamionowa silnika w kW
-xx Wariant. np. -R1

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury medium: od -20 °C do +120 °C
 • Temperatura otoczenia do +50 °C
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +120 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
 • Napięcie zasilania:
  • 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
  • Wariant M-: 1~220 V … 240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Spełnianie wymogów kompatybilności elektromagnetycznej bez dodatkowych działań:
  • Generowanie zakłóceń do środowiska mieszkalnego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
  • Odporność na zakłócenia do środowiska przemysłowego zgodnie z normą EN 61800-3:2018
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnica nominalna kołnierza od DN 32 do DN 125
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120 °C

Pompa wirowa Wilo Yonos GIGA2.0-D właściwości

Materiały

 • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250;
 • Korpus pompy i latarnia / kołnierz silnika seryjnie wyposażony w katodową powłokę elektrolityczną
 • Wirnik (w zależności od typu): PPO-GF30 (DN 32 … DN 80) lub EN-GJL-200 (DN 100 … DN 125)
 • Wał: 1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne: AQ1EGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zamówienie

Konstrukcja

 • Pompa Inline o wysokiej sprawności energetycznej z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,4, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (2 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika

Pompa wirowa Wilo Yonos GIGA2.0-D ekran LED

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu i obsługi oraz deklaracja zgodności

Wyposażenie dodatkowe

 • 3 konsole z materiałem do mocowania do montażu na fundamencie
 • Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
 • CIF-Modul PLR
 • Moduł CIF LON
 • CIF-Modul BACnet MS/TP
 • Moduł CIF Modbus RTU
 • CIF-Modul CANopen
 • Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
 • Przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Czujnik różnicy ciśnień 2 … 10 V
 • Czujnik różnicy ciśnień 4 … 20 mA

 

Lista dostępnych wariantów

Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,37 kW 1 2207249 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,37 kW 1 2207299 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,37 kW 1 2207324 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-9/M-0,37 -S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,37 kW 1 2207274 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 3 2205855 F EUR 5.708,- 4062679109862
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 3 2205977 F EUR 5.247,- 4062679111568
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 3 2206038 F EUR 5.340,- 4062679112411
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/0,55-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 3 2205916 F EUR 5.801,- 4062679110714
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 1 2207248 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,55 kW 1 2207298 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 1 2207323 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-12/M-0,55-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,55 kW 1 2207273 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 3 2205854 F EUR 5.986,- 4062679109855
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 3 2205976 F EUR 5.524,- 4062679111551
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 3 2206037 F EUR 5.617,- 4062679112404
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/0,75-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 3 2205915 F EUR 6.078,- 4062679110707
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 1 2207247 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 0,75 kW 1 2207297 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 1 2207322 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-15/M-0,75-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 0,75 kW 1 2207272 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 3 2205853 F EUR 6.436,- 4062679109848
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 3 2205975 F EUR 5.975,- 4062679111544
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 3 2206036 F EUR 6.068,- 4062679112398
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/1,1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 3 2205914 F EUR 6.529,- 4062679110691
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 1 2207246 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,1 kW 1 2207296 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 1 2207321 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-19/M-1,1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,1 kW 1 2207271 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 3 2205852 F EUR 6.997,- 4062679109831
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 3 2205974 F EUR 6.535,- 4062679111537
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 3 2206035 F EUR 6.628,- 4062679112381
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/1,5-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 3 2205913 F EUR 7.089,- 4062679110684
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 1 2207245 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 1,5 kW 1 2207295 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 1 2207320 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-24/M-1,5-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 1,5 kW 1 2207270 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 2,2 kW 3 2205857 F EUR 7.697,- 4062679109886
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1 0,4 IE5 DN 32 AQ1EGG 260 mm 2,2 kW 3 2205979 F EUR 7.235,- 4062679111582
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 2,2 kW 3 2206040 F EUR 7.328,- 4062679112435
Yonos GIGA2.0-D 32/1-32/2,2-S1 0,4 IE5 DN 32 Q1Q1X4GG 260 mm 2,2 kW 3 2205918 F EUR 7.789,- 4062679110738
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,37 kW 1 2207254 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,37 kW 1 2207304 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,37 kW 1 2207329 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-6/M-0,37 -S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,37 kW 1 2207279 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,55 kW 3 2205861 F EUR 5.906,- 4062679109923
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,55 kW 3 2205983 F EUR 5.445,- 4062679111629
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,55 kW 3 2206044 F EUR 5.537,- 4062679112473
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/0,55-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,55 kW 3 2205922 F EUR 5.999,- 4062679110776
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,55 kW 1 2207253 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,55 kW 1 2207303 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,55 kW 1 2207328 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-8/M-0,55-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,55 kW 1 2207278 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,75 kW 3 2205860 F EUR 6.420,- 4062679109916
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,75 kW 3 2205982 F EUR 5.958,- 4062679111612
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,75 kW 3 2206043 F EUR 6.051,- 4062679112466
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/0,75-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,75 kW 3 2205921 F EUR 6.512,- 4062679110769
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,75 kW 1 2207252 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 0,75 kW 1 2207302 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,75 kW 1 2207327 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-10/M-0,75-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 0,75 kW 1 2207277 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,1 kW 3 2205859 F EUR 6.978,- 4062679109909
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,1 kW 3 2205981 F EUR 6.517,- 4062679111605
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,1 kW 3 2206042 F EUR 6.610,- 4062679112459
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/1,1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,1 kW 3 2205920 F EUR 7.071,- 4062679110752
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,1 kW 1 2207251 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,1 kW 1 2207301 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,1 kW 1 2207326 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-13/M-1,1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,1 kW 1 2207276 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,5 kW 3 2205858 F EUR 7.584,- 4062679109893
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,5 kW 3 2205980 F EUR 7.123,- 4062679111599
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,5 kW 3 2206041 F EUR 7.215,- 4062679112442
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/1,5-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,5 kW 3 2205919 F EUR 7.677,- 4062679110745
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,5 kW 1 2207250 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 1,5 kW 1 2207300 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,5 kW 1 2207325 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-16/M-1,5-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 1,5 kW 1 2207275 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 2,2 kW 3 2205867 F EUR 8.600,- 4062679109961
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 2,2 kW 3 2205989 F EUR 8.139,- 4062679111667
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 2,2 kW 3 2206050 F EUR 8.232,- 4062679112510
Yonos GIGA2.0-D 40/1-21/2,2-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 2,2 kW 3 2205928 F EUR 8.693,- 4062679110813
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 3 kW 3 2205866 F EUR 9.343,- 4062679109954
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 3 kW 3 2205988 F EUR 8.881,- 4062679111650
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 3 kW 3 2206049 F EUR 8.974,- 4062679112503
Yonos GIGA2.0-D 40/1-26/3,0-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 3 kW 3 2205927 F EUR 9.435,- 4062679110806
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 4 kW 3 2205865 F EUR 10.412,- 4062679109947
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1 0,4 IE5 DN 40 AQ1EGG 320 mm 4 kW 3 2205987 F EUR 9.951,- 4062679111643
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 4 kW 3 2206048 F EUR 10.043,- 4062679112497
Yonos GIGA2.0-D 40/1-31/4,0-S1 0,4 IE5 DN 40 Q1Q1X4GG 320 mm 4 kW 3 2205926 F EUR 10.505,- 4062679110790
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2207259 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2207309 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207334 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-5/M-0,37-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207284 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2205871 F EUR 5.407,- 4062679110004
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2205993 F EUR 4.994,- 4062679111704
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2206054 F EUR 5.077,- 4062679112558
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/0,55-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2205932 F EUR 5.490,- 4062679110851
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2207258 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2207308 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207333 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-6/M-0,55-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207283 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2205870 F EUR 6.527,- 4062679109992
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2205992 F EUR 6.066,- 4062679111698
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2206053 F EUR 6.158,- 4062679112541
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/0,75-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2205931 F EUR 6.620,- 4062679110844
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2207257 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2207307 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207332 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-8/M-0,75-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207282 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1 2205869 F EUR 7.056,- 4062679109985
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2205991 F EUR 6.595,- 4062679111681
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2206052 F EUR 6.687,- 4062679112534
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/1,1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2205930 F EUR 7.149,- 4062679110837
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2207256 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2207306 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207331 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-10/M-1,1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207281 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2205868 F EUR 7.839,- 4062679109978
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2205990 F EUR 7.378,- 4062679111674
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2206051 F EUR 7.471,- 4062679112527
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/1,5-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2205929 F EUR 7.932,- 4062679110820
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2207255 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2207305 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207330 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-13/M-1,5-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207280 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2205877 F EUR 8.998,- 4062679110042
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2205999 F EUR 8.536,- 4062679111742
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2206060 F EUR 8.629,- 4062679112596
Yonos GIGA2.0-D 50/1-17/2,2-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2205938 F EUR 9.090,- 4062679110899
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2205876 F EUR 9.353,- 4062679110035
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2205998 F EUR 8.891,- 4062679111735
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2206059 F EUR 8.984,- 4062679112589
Yonos GIGA2.0-D 50/1-20/3,0-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2205937 F EUR 9.445,- 4062679110882
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2205875 F EUR 11.477,- 4062679110028
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1 0,4 IE5 DN 50 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2205997 F EUR 11.015,- 4062679111728
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2206058 F EUR 11.108,- 4062679112572
Yonos GIGA2.0-D 50/1-25/4,0-S1 0,4 IE5 DN 50 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2205936 F EUR 11.569,- 4062679110875
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2207264 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,37 kW 1 2207314 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207339 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-4/M-0,37-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,37 kW 1 2207289 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2205881 F EUR 6.272,- 4062679110080
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 3 2206003 F EUR 5.199,- 4062679111780
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2206064 F EUR 5.282,- 4062679112633
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/0,55-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 3 2205942 F EUR 6.364,- 4062679110936
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2207263 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,55 kW 1 2207313 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207338 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-5/M-0,55-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,55 kW 1 2207288 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2205880 F EUR 6.630,- 4062679110073
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 3 2206002 F EUR 5.520,- 4062679111773
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2206063 F EUR 5.603,- 4062679112626
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/0,75-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 3 2205941 F EUR 6.723,- 4062679110929
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2207262 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 0,75 kW 1 2207312 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207337 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-6/M-0,75-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 0,75 kW 1 2207287 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2205879 F EUR 7.366,- 4062679110066
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 3 2206001 F EUR 6.905,- 4062679111766
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2206062 F EUR 6.997,- 4062679112619
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/1,1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 3 2205940 F EUR 7.459,- 4062679110912
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2207261 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,1 kW 1 2207311 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207336 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-8/M-1,1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,1 kW 1 2207286 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2205878 F EUR 8.110,- 4062679110059
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 3 2206000 F EUR 7.649,- 4062679111759
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2206061 F EUR 7.741,- 4062679112602
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/1,5-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 3 2205939 F EUR 8.203,- 4062679110905
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2207260 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 1,5 kW 1 2207310 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207335 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-10/M-1,5-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 1,5 kW 1 2207285 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2205887 F EUR 9.104,- 4062679110141
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 2,2 kW 3 2206009 F EUR 8.643,- 4062679111841
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2206070 F EUR 8.735,- 4062679112695
Yonos GIGA2.0-D 65/1-14/2,2-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 2,2 kW 3 2205948 F EUR 9.197,- 4062679110998
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2205886 F EUR 10.529,- 4062679110134
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 3 kW 3 2206008 F EUR 10.068,- 4062679111834
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2206069 F EUR 10.160,- 4062679112688
Yonos GIGA2.0-D 65/1-16/3,0-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 3 kW 3 2205947 F EUR 10.622,- 4062679110981
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2205885 F EUR 11.169,- 4062679110127
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 4 kW 3 2206007 F EUR 10.708,- 4062679111827
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2206068 F EUR 10.800,- 4062679112671
Yonos GIGA2.0-D 65/1-20/4,0-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 4 kW 3 2205946 F EUR 11.262,- 4062679110974
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 5,5 kW 3 2205884 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 5,5 kW 3 2206006 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 5,5 kW 3 2206067 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-24/5,5-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 5,5 kW 3 2205945 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 7,5 kW 3 2205883 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-R1 0,4 IE5 DN 65 AQ1EGG 340 mm 7,5 kW 3 2206005 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 7,5 kW 3 2206066 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 65/1-31/7,5-S1 0,4 IE5 DN 65 Q1Q1X4GG 340 mm 7,5 kW 3 2205944 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,37 kW 1 2207269 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,37 kW 1 2207319 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,37 kW 1 2207344 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-3/M-0,37-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,37 kW 1 2207294 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 3 2205891 F EUR 6.029,- 4062679110189
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 3 2206013 F EUR 4.982,- 4062679111889
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 3 2206074 F EUR 5.065,- 4062679112732
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/0,55-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 3 2205952 F EUR 6.122,- 4062679111032
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 1 2207268 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,55 kW 1 2207318 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 1 2207343 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-4/M-0,55-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,55 kW 1 2207293 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 3 2205890 F EUR 6.699,- 4062679110172
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 3 2206012 F EUR 6.237,- 4062679111872
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 3 2206073 F EUR 6.330,- 4062679112725
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/0,75-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 3 2205951 F EUR 6.791,- 4062679111025
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 1 2207267 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 0,75 kW 1 2207317 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 1 2207342 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-5/M-0,75-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 0,75 kW 1 2207292 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 3 2205889 F EUR 7.442,- 4062679110165
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 3 2206011 F EUR 6.981,- 4062679111865
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 3 2206072 F EUR 7.073,- 4062679112718
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/1,1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 3 2205950 F EUR 7.535,- 4062679111018
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 1 2207266 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,1 kW 1 2207316 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 1 2207341 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-6/M-1,1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,1 kW 1 2207291 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 3 2205888 F EUR 8.270,- 4062679110158
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 3 2206010 F EUR 7.808,- 4062679111858
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 3 2206071 F EUR 7.901,- 4062679112701
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/1,5-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 3 2205949 F EUR 8.362,- 4062679111001
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 1 2207265 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 1,5 kW 1 2207315 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 1 2211004 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-8/M-1,5-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 1,5 kW 1 2207290 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 2,2 kW 3 2205897 F EUR 9.257,- 4062679110240
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 2,2 kW 3 2206019 F EUR 8.795,- 4062679111940
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 2,2 kW 3 2206080 F EUR 8.888,- 4062679112794
Yonos GIGA2.0-D 80/1-10/2,2-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 2,2 kW 3 2205958 F EUR 9.350,- 4062679111094
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 3 kW 3 2205896 F EUR 10.533,- 4062679110233
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 3 kW 3 2206018 F EUR 10.072,- 4062679111933
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 3 kW 3 2206079 F EUR 10.164,- 4062679112787
Yonos GIGA2.0-D 80/1-12/3,0-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 3 kW 3 2205957 F EUR 10.626,- 4062679111087
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 4 kW 3 2205895 F EUR 11.028,- 4062679110226
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 4 kW 3 2206017 F EUR 10.566,- 4062679111926
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 4 kW 3 2206078 F EUR 10.659,- 4062679112770
Yonos GIGA2.0-D 80/1-15/4,0-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 4 kW 3 2205956 F EUR 11.120,- 4062679111070
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 5,5 kW 3 2205894 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 5,5 kW 3 2206016 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 5,5 kW 3 2206077 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-19/5,5-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 5,5 kW 3 2205955 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 7,5 kW 3 2205893 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-R1 0,4 IE5 DN 80 AQ1EGG 360 mm 7,5 kW 3 2206015 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 7,5 kW 3 2206076 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 80/1-23/7,5-S1 0,4 IE5 DN 80 Q1Q1X4GG 360 mm 7,5 kW 3 2205954 F Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 2,2 kW 3 2205907 M EUR 11.579,- 4062679110295
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 2,2 kW 3 2206029 M EUR 11.118,- 4062679111995
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 2,2 kW 3 2206090 M EUR 11.211,- 4062679112848
Yonos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 2,2 kW 3 2205968 M EUR 11.672,- 4062679111148
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 3 kW 3 2205906 M EUR 12.424,- 4062679110288
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 3 kW 3 2206028 M EUR 11.962,- 4062679111988
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 3 kW 3 2206089 M EUR 12.055,- 4062679112831
Yonos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 3 kW 3 2205967 M EUR 12.516,- 4062679111131
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 4 kW 3 2205905 M EUR 13.139,- 4062679110271
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 4 kW 3 2206027 M EUR 12.678,- 4062679111971
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 4 kW 3 2206088 M EUR 12.770,- 4062679112824
Yonos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 4 kW 3 2205966 M EUR 13.232,- 4062679111124
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 5,5 kW 3 2205904 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 5,5 kW 3 2206026 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 5,5 kW 3 2206087 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-14/5,5-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 5,5 kW 3 2205965 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 7,5 kW 3 2205903 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1 0,4 IE5 DN 100 AQ1EGG 500 mm 7,5 kW 3 2206025 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 7,5 kW 3 2206086 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 100/1-18/7,5-S1 0,4 IE5 DN 100 Q1Q1X4GG 500 mm 7,5 kW 3 2205964 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 2,2 kW 3 2205912 M EUR 13.216,- 4062679110349
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 2,2 kW 3 2206034 M EUR 12.754,- 4062679112046
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 2,2 kW 3 2211005 M EUR 12.847,- 4062679118321
Yonos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 2,2 kW 3 2205973 M EUR 13.308,- 4062679111193
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 3 kW 3 2205911 M EUR 14.229,- 4062679110332
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 3 kW 3 2206033 M EUR 13.767,- 4062679112039
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 3 kW 3 2206094 M EUR 13.860,- 4062679112886
Yonos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 3 kW 3 2205972 M EUR 14.321,- 4062679111186
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 4 kW 3 2205910 M EUR 14.945,- 4062679110325
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 4 kW 3 2206032 M EUR 14.483,- 4062679112022
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 4 kW 3 2206093 M EUR 14.576,- 4062679112879
Yonos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 4 kW 3 2205971 M EUR 15.037,- 4062679111179
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 5,5 kW 3 2205909 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 5,5 kW 3 2206031 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 5,5 kW 3 2206092 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-14/5,5-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 5,5 kW 3 2205970 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 7,5 kW 3 2205908 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1 0,4 IE5 DN 125 AQ1EGG 620 mm 7,5 kW 3 2206030 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-R1-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 7,5 kW 3 2206091 M Na zapytanie
Yonos GIGA2.0-D 125/1-17/7,5-S1 0,4 IE5 DN 125 Q1Q1X4GG 620 mm 7,5 kW 3 2205969 M Na zapytanie

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi
Broszura certyfikacyjna
Certyfikat REACH