Pompa zatapialna Wilo Rexa SUPRA-C

SKU: Rexa SUPRA-C Kategoria:
Ekonomiczny transport ścieków

Niezależnie od tego, czy chodzi o ścieki nieoczyszczone, czy wstępnie oczyszczone – pompy zatapialne serii Wilo-Rexa SUPRA-C z jednokanałową hydrauliką zostały opracowane z myślą o pompowaniu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodnej. Wilo-Rexa SUPRA-C idealnie nadaje się do tego zastosowania ze względu na połączenie odporności na zatykanie i efektywności energetycznej.W połączeniu z opcjonalnie dostępnymi silnikami IE3*, Wilo-Rexa SUPRA-C oferuje bardzo wysoką sprawność, a tym samym obniża koszty eksploatacji.

Dzięki opcjonalnie dostępnemu Wilo-DDI, Wilo-Rexa SUPRA-C może być bezpośrednio zintegrowana z systemem sterowania i monitorowania poprzez Ethernet.

Description

Korzyści

 • Najniższe koszty eksploatacyjne, dzięki wysokiej sprawności hydraulicznej (do 80 %) oraz opcjonalnemu silnikowi w technologii IE3 (według IEC 60034-30-1)
 • Wysoka niezawodność pracy dzięki hydraulice, odpornej na zablokowanie
 • Proste podłączenie do systemu sterowania instalacją i kontroli pompy za pomocą opcjonalnego Wilo-DDI
 • Długa żywotność w przypadku pracy z przetłaczanym medium abrazyjnym i korozyjnym, dzięki zastosowaniu różnych powłok Ceram
 • Indywidualne rozwiązania dzięki szerokim możliwościom konfiguracji

 

Rodzaj konstrukcji

Pompa zatapialna do ścieków bez lub z aktywnym systemem chłodzenia do pracy ciągłej do ustawienia mokrego stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho.

Zastosowanie

Tłoczenie

 • Ścieki nieoczyszczone zawierające składniki o długich włóknach
 • Ścieków z fekaliami
 • Wody procesowej
 • Woda zanieczyszczona

Wyposażenie/funkcja

 • Wytrzymałe i trwałe wykonanie z żeliwa szarego
 • Silnik chłodzony powierzchniowo z komorą uszczelnienia
 • Silnik samochłodzący z komorą uszczelnienia i aktywnym układem chłodzenia
 • Urządzenia kontrolne, zależne od silnika:
  • Kontrola temperatury uzwojenia z czujnikiem bimetalowym lub przetwornikiem PTC
  • Monitorowanie wilgotności w komorze uszczelnienia i komorze silnika/zaciskowej
  • Monitorowanie komory wycieków

Oznaczenie typu

Przykład:Wilo-Rexa SUPRA-C20-544A + FKT 20.2M-4/33GEx-E3
Układ hydrauliczny:SUPRA-C20-544A
SUPRAPompa zatapialna do ścieków
CWirnik jednokanałowy
20x10 = średnica nominalna przyłącza tłocznego np. DN 100
54Wskaźnik wydajności
4Numer krzywej charakterystyki pompy
AWersja materiału (A = standard)
Silnik:FKT 20.2M-4/33GEx-E3
FKTyp silnika:

 • T = silnik chłodzony powierzchniowo bez układu chłodzenia
 • FK, FKT = silnik samochłodzący z aktywnym układem chłodzenia
20.2MWielkość
4Liczba biegunów
33x10 = długość zestawu w [mm]
GWersja uszczelnienia:

 • H = pierścień uszczelniający wału / uszczelnienie mechaniczne
 • G = dwa oddzielne uszczelnienia mechaniczne
 • K = uszczelnienie pakietowe za pomocą dwóch uszczelnień mechanicznych
ExCertyfikat Ex
E3IE-3Motor

Dane techniczne

 • Przyłącze sieciowe: 3~400 V, 50 Hz
 • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
 • Rodzaj pracy – wynurzony: S1 lub S2
 • Stopień ochrony: IP68
 • Klasa izolacji: H
 • Temperatura mediów: 3…40 C, wyższe temperatury na zapytanie
 • Swobodny przelot 45…130 mm
 • Max. głębokość zanurzenia: 20 m

Materiały

 • Części korpusu: EN-GJL lub EN-GJS
 • Wirnik: EN-GJL lub EN-GJS
 • Uszczelnienia statyczne: NBR lub FPM
 • Uszczelnienie po stronie medium Uszczelnienie mechaniczne z SiC/SiC
 • Uszczelnienie po stronie silnika:
  • Pierścień uszczelniający wału z NBR
  • Uszczelnienie mechaniczne z SiC/SiC lub węglem/ceramiką
 • Koniec wału: Stal nierdzewna 1.4021

Konstrukcja

Pompa zatapialna do ścieków jako zatapialne urządzenie blokowe do stacjonarnego ustawienia mokrego i na sucho oraz przenośnego ustawienia mokrego

 

Układ hydrauliczny

Odpływ po stronie tłocznej jest wykonany w formie poziomego połączenia kołnierzowego. Maksymalnie dopuszczalna ilość substancji suchej wynosi 8%. Stosowane są wirniki jednokanałowe.

 

Silnik

Dostępne są silniki chłodzone powierzchniowo lub samochłodzące.

 

Silniki z chłodzeniem powierzchniowym (silnik T) nie mają własnego systemu chłodzenia, a ciepło odpadowe jest oddawane poprzez części korpusu bezpośrednio do opływającego je medium. Dlatego silniki te można stosować w zanurzeniu w trybie pracy ciągłej. W zależności od wielkości mogą pracować także w wynurzeniu w trybie pracy krótkotrwałej

 

Silnik samochłodzący (silnik FK, FKT) ma aktywny układ chłodzenia i oddaje ciepło poprzez zintegrowany wymiennik ciepła do przetłaczanego medium. Dzięki temu silniki są przystosowane do pracy ciągłej w zanurzeniu i wynurzeniu oraz do ustawienia na sucho.

 

Wszystkie silniki są wyposażone w uszczelnienie komory zapewniające ochronę silnika przed przedostaniem się do niego medium. Uszczelnienie jest dostępna z zewnątrz i opcjonalnie może być monitorowana za pomocą elektrody prętowej. Wszystkie zastosowane media są biologicznie degradowalne i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

 

Kabel zasilający ma wolne końcówki, długość jest zależna od potrzeb klienta. Wpust na kabel silników T i FKT są wodoszczelne na całej długości.

 

Uszczelnienie

W zależności od typu silnika dostępne są następujące wersje uszczelnienia po stronie medium oraz po stronie silnika:

 • Wersja H: z uszczelnieniem mechanicznym po stronie medium, z promieniowym pierścieniem uszczelniającym wału po stronie silnika
 • Wersja G: dwa niezależnie działające uszczelnienia mechaniczne.
 • Wersja K: Uszczelnienie pakietowe z dwoma niezależnie działającymi uszczelnieniami mechanicznymi.

 

Silniki o najwyższej sprawności

Oprócz silników standardowych dostępne są również silniki o najwyższej sprawności klasy IE3 (w oparciu o IEC 60034-30). Ze względu na to, że bazują one na tych samych założeniach co silniki standardowe, ich wyposażenie i funkcje są takie same. Dostępne są również takie same rodzaje hydrauliki.

 

Certyfikat Ex

Silniki dostępne są z certyfikatem Ex wg ATEX i FM.

Zakres dostawy

 • Pompa zatapialna do ścieków
 • kabla zasilającego z wolną końcówką
 • Zamontowane wyposażenie dodatkowe
 • Podręcznik eksploatacji i konserwacji

Wyposażenie dodatkowe

 • Stopa sprzęgająca do stacjonarnego ustawienia mokrego
 • Stopa pompy do przenośnego ustawienia mokrego
 • Kolano ze stopą do stacjonarnego ustawienia na sucho
 • Żurawik do transportu i instalacja
 • Zestawy do mocowania z prętem stalowym
 • Urządzenia sterujące i przekaźniki

Uruchomienie

Praca w ustawieniu mokrym z wynurzonym silnikiem

W przypadku silników samochłodzących (silniki FK, FKT) w trybie pracy ciągłej dozwolone jest ich wynurzenie w dowolnym czasie.

 

W przypadku silników chłodzonych powierzchniowo (silników T), wynurzenie silnika jest dozwolone tylko wtedy, jeżeli podany jest rodzaj pracy w wynurzeniu! Maksymalny okres pracy z wynurzonym silnikiem jest uzależniony od temperatury przetłaczanego medium i otoczenia. Dokładne informacje o rodzaju pracy znajdują się na tabliczce znamionowej

 

Zabezpieczenie przed suchobiegiem

Aby zapobiec zasysaniu powietrza, korpus hydrauliczny musi być zawsze zanurzony. W przypadku wahań poziomu wody wyłączenie automatyczne musi nastąpić tuż po osiągnięciu minimalnego poziomu wody.

 

Montaż poziomy

Montaż poziomy jest możliwy tylko po uzgodnieniu z serwisem Wilo!

 

Lista dostępnych wariantów

 

Pliki do pobrania

Certyfikat REACH