Uszczelnienie GP-AM wersja I Integra

Uszczelnienie GP-AM wersja I

Ciśnieniowe lub bezciśnieniowe przejście szczelne

Wysokiej jakości produkt przeznaczony do wykonania uszczelnienia jednej rury lub kabla przechodzącego przez otwór w ścianie, stropie, płycie fundamentowej lub rurę. Konstrukcja umożliwia osiowy i nieosiowy ruch rurociągu przy zachowaniu całkowitej szczelności Zabezpiecza otwór, nie pozwala na przenikanie wody, wilgoci i gazów. Stosowane zarówno w budownictwie indywidualnym, jedno i wielorodzinnym, miejskim jak i przemysłowym. Prosty intuicyjny montaż, szybka dostawa.

Opis

Zastosowanie

Przeznaczenie:

 • do wodoszczelnego i/lub gazoszczelnego uszczelniania przestrzeni pomiędzy okrągłą rurą, kablem lub przewodem a okrągłym otworem w przegrodzie budowlanej o minimalnej grubości 50 mm, gdzie wymagany jest ruch rury, kabla lub przewodu w osi x (ruch wzdłuż osi rurociągu) względem otworu. Przemieszczenia w osiach y oraz z są minimalne i wynikają z elastyczności membrany.

Wymagania montażowe:

 • OTWÓR – gładki otwór bez wzdłużnych rowków lub rura o gładkiej powierzchni wewnętrznej o średnicy co najmniej 300 mm większej od rury przewodowej
 • RURA – wszystkie gładkościenne rodzaje rur, kabli oraz przewodów wykonanych z dowolnego materiału o dowolnej grubości ścianki
 • przestrzeń do uszczelnienia musi być większa niż 300 mm
 • montowane na etapie wykonywania przejścia szczelnego
 • w przypadku gdy uszczelnienie będzie pracować w gruncie należy zastosować pierścienie osłaniające przed naporem gruntu na membranę

Stosowane w:

 • w sieciach elektrycznych, światłowodowych, wodnych, gazowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz przemysłowych

UWAGA:  uszczelnienie nie jest podporą, nie może przenosić obciążenia poprzecznego wynikającego z ciężaru rury wraz z medium

Cechy produktu

 • Zakres średnic: Ø rury max 500 mm, Ø uszczelnienia max 1300 mm
 • Ciśnienie robocze: max. 0,1 MPa
 • Ruch: max. 100 mm (±50 mm) zależy od średnicy rurociągu oraz rury osłonowej / otworu
 • Możliwość podzielenia: NIE
 • Temperatura pracy:
 • EPDM (-30°C ÷ +100°C)

Jak zamawiać

Aby poprawnie zamówić (dobrać) uszczelnienie należy podać następujące informacje:

 • rozmiar otworu lub średnica wewnętrzna rury osłonowej [mm]
 • średnica zewnętrzna rury przewodowej [mm]
 • czy otwór jest gładki? (TAK/NIE)
 • wymagany zakres ruchu [mm]
 • zalecamy kontakt z przedstawicielem firmy celem doboru właściwego uszczelnienia
 • uszczelnienie wykonywane tylko w wersji NIEDZIELONEJ

Materiały

WYKONANIE STANDARDOWE:

 • Uszczelnienie: guma EPDM
 • Płyty dociskowe: stal 1.4307
 • Elementy złączne: A2

DOSTĘPNE MATERIAŁY:

 • Uszczelnienie: guma EPDM
 • Płyty dociskowe: stal 1.4307, 1.4404
 • Elementy złączne: A2, A4

Dokumenty

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu: