Armatura gazowa

Firma Akwa-Terma w swojej ofercie posiada armaturę, która jest wykorzystywana przy budowie i eksploatacji sieci wodociągowych. Nasza oferta obejmuje: wodomierze, zasuwy, przepustnice, hydranty nadziemne i hydranty podziemne, zawory kulowe, zawory zwrotne, zawory antyskażeniowe, zawory napowietrzająco-odpowietrzające, zawory regulacyjne, filtry siatkowe, kosze ssawne, kompensatory, łączniki, nawiertki.