Systemy bezpieczeństwa

System wykrywania gazu

Nawet dobrze zaprojektowana i utrzymana instalacja gazowa niesie za sobą ryzyko ulatniania się gazu przez różnego rodzaju nieszczelności, które mogą pojawiać się w czasie eksploatacji budynku. Ryzyko jest odpowiednio większe, gdy instalacja jest eksploatowana przez wiele lat, a przeglądy i naprawy tej instalacji nie są wykonywane regularnie i fachowo.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych umożliwiają stacjonarne systemy detekcji gazu, które w połączeniu ze specjalistycznymi elektrozaworami, odcinającymi dopływ gazu w stanach awaryjnych, tworzą lokalny Aktywny System Zabezpieczający Instalację Gazową, który:

  • wykrywa obecność (wyciek) gazu (gaz ziemny, propan butan, tlenek węgla);
  • ostrzega użytkownika i informuje odpowiedzialne służby o zaistniałym wycieku;
  • natychmiast odcina dopływ gazu do niesprawnej instalacji, eliminując tym samym zagrożenie wybuchem gazu;

W skład typowego Systemu wchodzą:

  • detektory gazu (czujniki);
  • centralka (moduł sterujący pracą systemu);
  • zawór odcinający dopływ gazu;
  • elementy dodatkowe takie jak: sygnalizatory dźwiękowe, sygnalizatory optyczne itp.