Zawory napowietrzająco odpowietrzające

zawory-napowietrzajaco-odpowietrzajace

System transportowania wody należy za pomocą odpowiednich rozwiązań technicznych utrzymywać w możliwie stałej sprawności eksploatacyjnej. Występujące w przesyłanej wodzie powietrze może powodować poważne zakłócenia w eksploatacji systemu przewodów, takie jak: zmniejszenie natężenia przepływu, wahania ciśnień, uderzenia hydrauliczne, suchobieg pomp.

Nie można całkowicie wyeliminować przenikania powietrza do systemu przewodów. Również powietrze rozpuszczone w wodzie może się z niej wydzielić w określonych warunkach ciśnienia i temperatury. Większe ilości powietrza trafiają do sieci rurociągów głównie w czasie prac konserwacyjnych. Powietrze gromadzi się w określonych miejscach sieci i musi zostać odprowadzone za pomocą odpowiedniej armatury.

Jednak również brak powietrza może doprowadzić do zakłóceń. Przy zbyt szybkim odpływie wody może dojść do wytworzenia się podciśnienia. Takie przypadki zdarzają się przede wszystkim przy opróżnianiu rurociągów lub przy pęknięciach rur. Takie samo zjawisko występuje w przypadku wyłączenia pomp oraz za armaturami szybkiego zamykania, jak np. za zabezpieczeniami przed pęknięciami rur, tu strumień wodny zostaje nagle zerwany, wskutek czego wytwarza się podciśnienie pomiędzy armaturą a odpływającym strumieniem wody. W takim przypadku przez zawór napowietrzająco-odpowietrzający musi zostać doprowadzona do rurociągu wystarczająca ilość powietrza, aby podciśnienie zostało ograniczone na tyle, by rurociąg nie uległ uszkodzeniu. Ponadto w ściekach tworzą się skupiska gazowe, będące rezultatem procesów gnilnych i fermentacyjnych, a także celowego napowietrzania.

W związku z powyższym zawór napowietrzająco-odpowietrzający stosujemy do odprowadzania małych ilości powietrza pod ciśnieniem roboczym, odprowadzania dużych ilości powietrza czy też doprowadzanie dużych ilości powietrza.

Pliki do pobrania: