Zawory bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa firmy armak

Zawory bezpieczeństwa stosowane są w instalacjach wodnych i grzewczych. Służą do zabezpieczenia instalacji przed skutkami nadmiernego przyrostu ciśnienia. Mogą być zamontowane na kotłach grzewczych, ogrzewaczach wody użytkowej, separatorach powietrza, pompach lub bezpośrednio na instalacji.

 

Zawory bezpieczeństwa:

  • Membranowe zawory bezpieczeństwa 1915 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów, wypełnionych cieczą lub gazem obojętnym, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Zawory bezpieczeństwa można stosować w ciśnieniowych instalacjach wodnych i z innymi nieklejącymi cieczami lub gazami obojętnymi, o maksymalnej temperaturze nie przekraczającej 140ºC. Nastawy zaworów od 1,5 do 6 bar co 0,5 bar. Zawory bezpieczeństwa SYR mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%.
  • Membranowe zawory bezpieczeństwa 2115 służą do zabezpieczania ciśnieniowych systemów wypełnionych cieczą przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Nastawy zaworów: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10 bar. Maksymalna temperatura pracy: 110ºC. Zawory bezpieczeństwa SYR mogą być stosowane w instalacji wypełnionej mieszaniną wody z glikolem. Maksymalna zawartość glikolu nie może przekraczać 50%.

W ofercie zawory bezpieczeństwa firm: Syr, Armak.

Pliki do pobrania:

Zawór bezpieczeństwa firmy syr 1915
Zawór bezpieczeństwa firmy Syr 2115