Testy i certyfikacja przejść szczelnych: jakie standardy muszą spełniać?

W świecie inżynierii i konstrukcji, gdzie każdy element ma znaczenie, przejścia szczelne stanowią istotny element zapewniający integralność instalacji rurociągowych. Aby te komponenty mogły efektywnie spełniać swoje funkcje, muszą przejść rygorystyczne testy i proces certyfikacji. W niniejszym artykule omówimy, jakie standardy są kluczowe w ocenie przejść szczelnych i dlaczego są one tak ważne dla branży przemysłowej.

Standardy i normy

Przejścia szczelne muszą spełniać szereg norm i standardów. Określają one wymagania dotyczące projektowania, materiałów, instalacji oraz testowania produktów. Ma to znaczenie w przypadku zapobieganiu awariom i zagwarantowaniu bezpieczeństwa użytkowników. 

inżynier projektujący przejścia szczelne z normami

Przestrzeganie tych norm i przepisów jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także elementem odpowiedzialności zawodowej u inżynierów. Nie stosowanie się do regulacji prawnych może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym kar finansowych, a nawet do zakazu użytkowania obiektu.

Na poziomie globalnym istnieją międzynarodowe standardy, takie jak normy ISO, które określają ogólne wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa oraz wydajności. 

  • ISO 9001: Zapewnia ogólne wytyczne dotyczące zarządzania jakością.
  • ISO 14001: Skupia się na zarządzaniu środowiskowym.
  • Specyficzne normy branżowe: Dotyczące testów ciśnieniowych, odporności na korozję i inne kluczowe parametry.

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują normy takie jak EN 13501-2 czy EN 1366-3. Te normy są niezbędne do uzyskania certyfikatu CE, który jest wymagany do sprzedaży i instalacji produktów w UE.

  • EN 13501-2, dotycząca klasyfikacji odporności na ogień materiałów budowlanych
  • EN 1366-3, skupiająca się na odporności na ogień instalacji rurociągowych.

W Polsce, oprócz międzynarodowych i branżowych standardów, istnieją również krajowe i lokalne przepisy. Określają je instytucje takie jak:

  • Polskie Prawo Budowlane określa ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa budynków, w tym aspekty związane z instalacjami rurociągowymi. 
  • Polski Komitet Normalizacyjny wydaje normy PN, które są często harmonizowane z normami europejskimi. 
  • W Polsce obowiązują również szczegółowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, które mają bezpośredni wpływ na projektowanie i instalację przejść szczelnych, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych i wielorodzinnych.
  • Instytut Techniki Budowlanej, potwierdzających zgodność z polskimi normami i przepisami.

Proces certyfikacji

Certyfikat przejścia szczelnego Integra
Przykładowy certyfikat firmy Integra

Proces certyfikacji przejść szczelnych obejmuje szereg testów i ocen, które mają na celu potwierdzenie ich zgodności ze standardami. Ten proces obejmuje szereg etapów, które mają na celu potwierdzenie, że dany produkt spełnia określone normy i standardy. Certyfikacja jest przeprowadzana przez akredytowane instytucje, które posiadają odpowiednie uprawnienia do oceny zgodności produktów z obowiązującymi przepisami.

Pierwszym krokiem w procesie certyfikacji jest przeprowadzenie szczegółowych testów produktu. Testy te mogą obejmować badania wytrzymałościowe, odporności na ogień, szczelności, a także odporności na różne warunki środowiskowe, takie jak wilgoć, temperatury ekstremalne czy działanie substancji chemicznych. Przeprowadzane są w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych, aby zapewnić wiarygodność wyników.

Po pomyślnym przeprowadzeniu testów, producent składa wniosek o certyfikację do odpowiedniej instytucji. Wniosek ten musi zawierać szczegółowe informacje o produkcie, wyniki przeprowadzonych testów, a także dokumentację techniczną. Instytucja certyfikująca dokonuje weryfikacji zgłoszenia, co może obejmować dodatkowe testy, audyty w miejscu produkcji, a także ocenę systemu zarządzania jakością producenta.

Jeśli produkt spełnia wszystkie wymagane kryteria, instytucja wydaje certyfikat zgodności. Certyfikat ten jest dowodem na to, że produkt spełnia określone normy i jest bezpieczny w użytkowaniu. Zazwyczaj zawiera on informacje o zakresie jego ważności oraz o warunkach, w jakich produkt może być stosowany.

Warto zaznaczyć, że proces certyfikacji nie kończy się na wydaniu certyfikatu. Producent musi regularnie poddawać produkt kontroli i re-certyfikacji, aby zapewnić, że nadal spełnia obowiązujące normy. Kontrole te mogą obejmować ponowne testy, audyty produkcji oraz monitorowanie rynku. Jest to szczególnie ważne, gdyż normy i przepisy mogą ulegać zmianom, a nowe technologie i materiały stale ewoluują.

Podsumowanie

Podsumowując, testy i certyfikacja przejść szczelnych są nie tylko wymogiem, ale także czynnikiem wpływającym na jakość, bezpieczeństwo i skuteczność tych systemów. Dzięki temu procesowi, możemy mieć pewność, że stosowane rozwiązania są nie tylko efektywne, ale także bezpieczne dla użytkowników i środowiska.

Wszystkie produkty w naszym sklepie są certyfikowane i zgodne z aktualnymi normami. Zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty.

FQA

Co zawiera certyfikat zgodności?

Zawiera informacje o zakresie ważności certyfikatu oraz warunkach, w jakich produkt może być stosowany.

Jakie są korzyści z posiadania certyfikowanych przejść szczelnych?

Zapewniają one pewność, że stosowane rozwiązania są efektywne i bezpieczne dla użytkowników oraz środowiska.

Jak często normy i przepisy dotyczące przejść szczelnych ulegają zmianom?

Normy i przepisy mogą ulegać zmianom w miarę rozwoju nowych technologii i materiałów, dlatego ważna jest ciągła re-certyfikacja i monitorowanie rynku.